Rätt åtgärder för en starkare primärvård!

På Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte den 7:e april 2017 har Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) presenterat sitt gemensamma program för vad som krävs politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk sjukvård:

Nationell primärvårdsreform - Distriktsläkarens förslag för en tryggat och utvecklat nationell primärvård.


20170407 FUM Politiskt åtgärdsprogram

Programmet överlämnades till Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare/utvecklare av den framtida vården med fokus på primärvård samt Anders Henriksson, Sveriges Kommuner och Landstings vice ordförande.

20170407 FUM Gabriel Wikström Anna Nergårdh Anders Henriksson

Utredningen Effektiv Vård (SOU 2016:2) lade 2016 förslag för att göra svensk sjukvård effektivare. Som en grund för utvecklingen pekades på att mer sjukvård måste bedrivas nära patienten. Utredningen konstaterade att den svenska primärvården måste utvecklas och få mer resurser inklusive fler specialister i allmänmedicin. Utredningens slutsatser delas av alla berörda. Sjukvårdssverige är också eniga om att driva på utvecklingen och gå vidare med utredningens förslag.

DLF och SFAM som företrädare för läkare på Sveriges vårdcentraler har därför nu tagit fram ett åtgärdsprogram för att driva på utvecklingen.

I programmet finns konkreta förslag på de viktigaste politiska åtgärderna på kort och lång sikt. Syftet är att göra primärvården till den första linjens sjukvård, med god tillgänglighet, hög kontinuitet och hög kvalitet och kompetens, som befolkningen kan lita på. Konkreta förslag till regeringen och landstingen för att nu starta utvecklingen av en starkare svensk primärvård.

Kontakt
Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 073-2393936
marina.tuutma@slf.se

 
Senast uppdaterad 2018-06-04
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11