DLF arbetar för

 

Arbetsmiljö och arbetsliv

• att arbeta för att alla specialister i allmänmedicin ska ha en god arbetsplats.

• att belysa arbetsmiljöproblem.

• att belysa och följa upp resultat från aktuella arbetsmiljöundersökningar.

• att minimera det administrativa arbetet till förmån för det patientnära.

• att delta i utvecklandet av skyddsombudsorganisationen oberoende av verksamhetsform.

• att verka för att specialister i allmänmedicin tar på sig uppdrag som chefer och får resurser för detta.


Medlemmar

• att vara en yrkesförening för alla specialister i allmänmedicin i Sverige oberoende av anställningsform.

• att specialister i allmänmedicin ska ha hög status.

• att specialister i allmänmedicin ska ha goda ekonomiska villkor.

• att skapa förutsättningar att arbeta i egen regi.

• att producera en medlemstidning med fokus på facklig information.

• att befrämja facklig interaktiv kommunikation både med och mellan medlemmarna.

• att via Provinsialläkarstiftelsen och Samfonden uppmuntra och bidra till  medlemmars kompetensutveckling.

• att ständigt öka antalet medlemmar – fler kan påverka mer.

• att möjliggöra fackligt engagemang/uppdrag oberoende av anställningsform.


Sjukvårdpolitik och sjukvårdsorganisation

• att ökat antal specialister i allmänmedicin, till minst 1/1500 invånare.

• att resursförstärkning till allmänmedicinska uppdraget.

• att lyfta fram specialisten i allmänmedicins kompetens och kvalitet.

• att specialisten i allmänmedicin ska vara det primära vårdalternativet.

• att visa på den hälsoekonomiska nyttan med en stark kår av specialister i allmänmedicin.

• att möjliggöra för en mångfald av självständiga personalägda mottagningar med allmänmedicinska utförare.

• att beställaren skiljs från utföraren i konkurrensneutralitetens tecken.

• att bevaka och följa upp vårdvalssystemen.

• att bevaka utvärderingen av hur kvalitetsindikatorer används som styrinstrument i ersättningssystem.


Internationellt

• att allmänmedicin blir en erkänd specialitet i Europa med minimum fem års specialistutbildning.

• att driva och samarbeta på europeisk nivå runt metoder för fortbildning.

• att medverka i att utvärdera vilka och hur kvalitetsindikatorer används som styrinstrument i ersättningssystem.

• att arbeta med de gemensamma Europafrågorna via UEMO, den europeiska allmänmedicinska fackliga organisationen.

• att göra UEMO känt bland medlemmarna.

• att delta i och utveckla det gemensamma nordiska fackliga samarbetet.

• att följa forskning och utveckling av allmänmedicinska organisationsformer internationellt.


Opinionsbildning

• att vara aktiva i sjukvårdsdebatten.

• att utveckla och förnya kommunikationsstrategier.

• att utveckla tidningen Distriktsläkaren som språkrör för våra frågor.

• att utveckla den interaktiva kommunikationen på nätet och få detta att bli en mötesplats för alla medlemmar.

• att ordna symposier med ett synnerligt allmänmedicinskt fokus och intresse.

• att kora Årets Allmänläkarvän.

 

Källa: Verksamhetsberättelse 2014

 
Senast uppdaterad 2015-12-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12