Uppdrag

Här nedan visas uppdrag som innehas av Distriktsläkarföreningens styrelseledamöter eller DLF:s representanter.


Förbundsstyrelse

Marina Tuutma, ledamot

Arbetslivsgruppen (ALG)

Marina Tuutma, ordförande

Etik- och ansvarsrådet (EAR)

Ingen representant f.n.

Förhandlingsdelegation (FD)

Johnny Sternesjö, ledamot

Klimat och hälsa

Ingen representant f.n.

Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) 

Rikard Lövström, ledamot

Sjukvårdspolitisk arbetsgrupp (SPA)

Marina Tuutma, ledamot

Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO)

Nadja Schuten Huitink, ledamot

Läkarförbundets valberedning

Caroline Asplund, ledamot

Redaktionsråd tidning Distriktsläkaren

Agneta Sikvall, redaktör och ansv.utg.
Caroline Asplund
Staffan Ahlkvist

Webbredaktör

Nadja Schuten Huitink 

UEMO (European Union of General Practitioners/Family Physicians)

Caroline Asplund, delegat

BRO projekt (en utredning av behovet av lokala och regionala ombudsmän)

Caroline Asplund

Dialog kring Sammanhållen vård och omsorg (Facklig referensgrupp SKL)

Johnny Sternesjö

 
Senast uppdaterad 2018-06-04
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton