Tidigare Årets Allmänläkarvän

2016 Christer Andersson

Christer Andersson Christer Andersson,
verksamhetschef på Bergsjöns vårdcentral i Göteborg.

 

 


Motiveringen: ”En engagerad entreprenör som tror på långsiktighet och kontinuitet som startat primärvård i det kanske mest utsatta området i Göteborg. Han har exempelvis hanterat ett stort flyktingmottagande med oortodoxa metoder som tolkar på öppna mottagningen. Christer vill stå för en primärvård med långsiktighet och kontinuitet. Vårdcentralen har successivt vunnit befolkningens förtroende och ett nybygge vann dessutom ett arkitektpris. En vårdcentral med personal att vara stolt över. Christer Andersson visar att det går att göra det omöjliga och är en sann allmänläkarvän."

2015 Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt

Motivering:
"Årets allmänläkarvän, Göran Stiernstedt, har efter en gedigen utredning av den svenska hälso- och sjukvården, Effektiv vård, kommit fram till flera förslag till förbättring av flöden och effektivitet. Glädjande nog lyfts primärvården fram som grunden i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att den viktigaste åtgärden för att i framtiden skapa en effektivare sjukvård är att bygga upp och bygga ut primärvården till en allt starkare aktör med fler allmänläkare och en starkare allmänmedicin."

2014 Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund 

Cecilia Björkelund, distriktsläkare och professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet.

 

 

 

 

 

Föreningens motivering lyder:

"Cecilia har med själ och hjärta förädlat allmänmedicinen genom sitt arbete som kliniker, lärare, handledare, chef, forskare och opinionsbildare. Hon har tydliggjort allmänmedicinen inom läkarutbildningen och fört fram allmänläkarperspektivet överallt där det saknats.
För oss alla inom allmänmedicinen och för alla hon arbetat med har hon sist men inte minst varit en stor och viktig förebild."

"En stor och viktig förebild, som för fram allmänperspektivet överallt där det saknas." Så beskrivs pristagaren Cecilia Björkelund, distriktsläkare och professor i allmänmedicin.

2013 Svante Petterson

Svante Petterson, utredare på Sveriges läkarförbund.

 

 

 

 

Svante Pettersson tilldelas priset med följande motivering:

”Svante har genom större delen av sitt yrkesliv oförtrutet drivit frågor för svensk primärvårdsutveckling med allmänläkarnas bästa för ögonen. Kunskapsfrågor har alltid legat Svante nära. Hans sätt att bygga upp och driva projekt har varit och är ytterst framgångsrikt. Senaste exemplet på detta är undersökningen om allmänläkarnas arbetstider och arbetsinnehåll.Han har en förmåga att få andra att känna sig sedda och varit/är ett stort personligt stöd för många kollegor. Han har också förmåga att få massmedial uppmärksamhet kring allmänläkarnas situation. Ett personligt engagemang, uthållighet och visioner för att få en fungerande primärvård för Sveriges befolkning måste lyftas fram. Han är en sann allmänläkarvän.”

2012 Saskia Bengtsson

Saskia Bengtsson

Saskia Bengtsson, distriktsläkare i Bankeryd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiveringen lyder:

"Hon strider på ett föredömligt sätt för allmänmedicinska specialitetens särart och för kvalitet i vården i ordets egentliga bemärkelse samt ifrågasätter gärna givna "sanningar" inom sjukvården".

 
Senast uppdaterad 2017-11-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton