Mikael Hoffmann utsedd till Årets Allmänläkarvän!

Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagare ska vara en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin.

Mikael HoffmannPriset delas i år ut till Mikael Hoffmann, specialist i infektionssjukdomar och klinisk farmakologi samt chef för Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI. Mikael Hoffmann är också ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, samt ledamot av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Han twittrar som @lakemedel.

Motiveringen lyder:
”Mikael Hoffmann har under många år insiktsfullt formulerat stöd för allmänläkares plats i hälso- och sjukvården och arbetat med läkemedelsfrågor med stor relevans för allmänmedicinen. Mikael har bland annat drivit utvecklingen av nationella system för ordinationer av läkemedel, beslutsstöd och andra tekniska lösningar för god och säker vård. Han har byggt broar och samarbeten inom vårdens olika professioner med särskilt fokus på läkemedelskedjan. Han har idogt och med sakliga, kunniga argument försvarat de allmänmedicinska kvaliteterna mot bland annat exploatering och felprioriteringar som leder till efterfrågestyrd vård. Det är mer än en gång som Mikael tidigt fångat upp annalkande problem. Orädd har han sedan påtalat dessa och vad som borde gå att göra åt dem. Mikael Hoffmann är en god vän att ha med i allmänmedicinens fortsatta utveckling in i framtiden.”

–      Mikael Hoffmann är en sann allmänläkarvän då han visat hur man kan ha en ypperlig spetskompetens inom exempelvis läkemedel och ta med generalistens perspektiv för att göra det bra för patienten i alla skeden. Han har drivit för oss viktiga frågor konsekvent under lång tid, säger Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Priset delas ut vid Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte fredagen den 13 april kl. 10.00 på Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm.

Här kan ni läsa en exklusiv intervju med Årets hederspristagare:
Årets allmänläkarvän - för att hitta nya lösningar tänker jag ofta tvärtom

Årets allmänläkarvän

 
Senast uppdaterad 2018-04-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11