Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av ca 5000 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.

Vi finns även på Twitter (@svdlf) och Facebook (Svenska Distriktsläkarföreningen).

 


"Hur mår vårdcentralens läkare?"
Kaliber på P1 (24 april)

Vårdcentralerna har varit i fokus i debatten under senare år: Det saknas läkare och vården är kraftigt ansträngd. Hur mår egentligen läkarna som jobbar där? Kaliber tar tempen på primärvården.

Marsa Berge, Sveriges RadioMarsa Berge, specialist i allmänmedicin på Kungsgatans vårdcentral i Linköping. Foto: Christian Ströberg/SR


Rätt åtgärder för en starkare primärvård!

På Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte den 7:e april har Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) och Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) presenterat sitt gemensamma program för vad som krävs politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk sjukvård:

Nationell primärvårdsreform - Distriktsläkarens förslag för en tryggat och utvecklat nationell primärvård.


20170407 FUM Politiskt åtgärdsprogram

Programmet överlämnades till Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare/utvecklare av den framtida vården med fokus på primärvård samt Anders Henriksson, Sveriges Kommuner och Landstings vice ordförande.

20170407 FUM Gabriel Wikström Anna Nergårdh Anders Henriksson

Utredningen Effektiv Vård (SOU 2016:2) lade 2016 förslag för att göra svensk sjukvård effektivare. Som en grund för utvecklingen pekades på att mer sjukvård måste bedrivas nära patienten. Utredningen konstaterade att den svenska primärvården måste utvecklas och få mer resurser inklusive fler specialister i allmänmedicin. Utredningens slutsatser delas av alla berörda. Sjukvårdssverige är också eniga om att driva på utvecklingen och gå vidare med utredningens förslag.

DLF och SFAM som företrädare för läkare på Sveriges vårdcentraler har därför nu tagit fram ett åtgärdsprogram för att driva på utvecklingen.

I programmet finns konkreta förslag på de viktigaste politiska åtgärderna på kort och lång sikt. Syftet är att göra primärvården till den första linjens sjukvård, med god tillgänglighet, hög kontinuitet och hög kvalitet och kompetens, som befolkningen kan lita på. Konkreta förslag till regeringen och landstingen för att nu starta utvecklingen av en starkare svensk primärvård.

Kontakt
Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, 073-2393936
marina.tuutma@slf.se*** 2017-03-16 ***

Fackligt åtgärdsprogram för att öka kontinuitet och kvalitet i primärvården

Det allt större problemet med temporärt inhyrda läkare påverkar stora delar av landet. Patienterna blir mindre nöjda och patientsäkerheten äventyras. Distriktsläkarföreningen presenterar i dag sitt förslag att öka kontinuitet och kvalitet inom primärvården.

Bristande ordinarie läkarbemanning på vårdcentralerna gör att den mer stadigvarande kontakten mellan läkare och patient är svårt att upprätthålla. Att läkare känner sin patient och dess sjukdomshistorik. Denna bristande kontinuitet påverkar kvaliteten i vården, vårdens utveckling och skapar administrativt merarbete och sämre arbetsmiljö för kollegor och övrig personal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill minska beroendet av inhyrd personal och pekar på att det behövs en rad åtgärder för att lösa problemet. SKL har gjort en 60-punktslista med åtgärder inom arbetsmiljö, dimensionering, rekrytering, ersättningsfrågor, nya arbetssätt, samarbete inom och mellan landsting/regioner samt en tidplan för oberoende av inhyrd personal. Arbetet drivs av landstings- och regiondirektörsnätverket och har publicerats i form av ett 60-punktsprogram.

Distriktsläkarföreningen presenterar nu en mer konkret tolkning av 60-punktsprogrammet i syfte att minska beroendet av hyrläkare inom just primärvården. Alla behöver  delta i arbetet med att skapa an ökad kvalitet och kontinuitet för våra patienter. Vi har idag därför skickat föreningens  ”60-punkts-program ” till alla beslutsfattare, företrädare för arbetsgivarorganisationer,ansvariga inom landsting, lokalföreningar inom Sveriges läkarförbund och alla våra medlemmar för att skynda på arbetet för våra patienter och vår arbetsmiljö.

Distriktsläkarföreningens primärvårdsanpassning av 60-punktsprogrammet

SKL:s version av 60-punktsprogrammet

 


ST-läkare i allmänmedicin - Välkommen som associerad medlem i Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)!

Vill du vara med och kunna påverka innehållet i ditt arbete, förbättra din arbetsmiljö och fortbildningsmöjligheter?

Välkommen att prova på ett associerat medlemskap i DLF!

Detta innebär att du som ST-läkare kostnadsfritt kan delta på aktiviteter och möten som din lokala DLF-förening eller centrala DLF anordnar. T.ex. komma på föreläsningar och seminarier med inbjudna politiker och tjänstemän. Du får även möjlighet att vara aktiv i det lokala styrelsearbetet i ditt område.
DLF:s tidning “Distriktsläkaren”, som ges ut cirka 5-6 gånger per år, ingår också.

Sammanfattningsvis innebär ett associerat medlemskap att du har samma möjligheter och rättigheter som en vanligt DLF-medlem, utan extra kostnad.

För anmälan och frågor kontakta vår kanslist Helena Grönbacke:
helena.gronbacke@slf.se


Nyheter från Läkarförbundet


Delta i Pride paraden med Läkare på Pride!

Läkarförbundet Villagatan Stockholm

På lördag den 5 augusti deltar Sveriges läkarförbund, tillsammans med SYLF, Sveriges läkarförbund Student samt Homosexuella läkare i den välkända Stockholm Pride Parade.

Läs mer

Förbättringar i inkomstförsäkringen

Från den 1 juli blir inkomstförsäkringen bättre. Studier blir överhoppningsbar tid och inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år.

Läs mer

Läkarförbundet har fått med 6 stycken på Maktlistan 2017

Läkarförbundet har 6 förtroendevalda med på Dagens Medicins Maktlista. Vi känner oss mycket stolta. Heidi Stensmyren har klättrat och ligger nu på en hedrande sjätteplats.

Läs mer

Sommarkris i vården – ett typiskt svenskt fenomen

Intervju med Heidi Stensmyren i Svenska Dagbladet: "I Sverige vet man namnet på sin tandläkare, PT eller frisör. Men man har ingen egen läkare", säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-08-09

Kansli

Helena Grönbacke
Box 5610
114 86 Stockholm
E-mail: helena.gronbacke@slf.se
Tel 08-790 33 91

Har du flyttat eller har ny
E-mailadress?
Här kan du anmäla ändrade
uppgifter till Läkarförbundets
medlemsregister

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12