Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av ca 5000 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.

Vi finns även på Twitter (@svdlf) och Facebook (Svenska Distriktsläkarföreningen).


2018-04-27

Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder

Förtroendet för den medicinska professionen förutsätter att läkarna försvarar det grundläggande etiska åtagandet att inte orsaka skada. Delar av sjukvården expanderar nu på sätt som inte främjar hälsa utan medför resursslöseri och i värsta fall skada. Ledande medicinska tidskrifter och läkarsällskap har satt detta på dagordningen. Exempel är artiklar under rubrikerna "Too much medicine" i British Medical Journal, "Less is more" i Journal of the American Medical Association, och kampanjen "Choosing Wisely" i bland annat USA, Kanada och Storbritannien.

Läs mer


2018-04-19

Läs intervjun med vår ordförande Marina Tuutma i Framtidens Karriär - Läkare
Marina Tuutma 

Primärvården behöver stärka sin attraktivitet

Primärvården behöver anpassas och utvecklas på många sätt för att möta framtidens patientbehov. Ett tak för hur många patienter som kan listas hos varje läkare, att göra det attraktivt för läkare att arbeta inom primärvården och ett kompetent ledarskap är några viktiga åtgärder.

– Antalet ST-läkare i primärvården behöver öka kraftigt. Det behövs en kartläggning av exakt hur nyrekryteringsbehovet ser ut de kommande åren samt en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Läs mer


2018-04-13

Idag valdes nya DLF styrelsen. Vi önskar de lycka till!

DLF styrelse 2018-2019

Anders Larsson, ledamot, Johnny Sternesjö, vice ordförande, Ulrika Taleus, sekreterare, Heiko Botman, ledamot, Staffan Ahlkvist, ledamot, Camilla Sandin Bergh, ledamot, Marina Tuutma, ordförande och Caroline Asplund, kassör, har fått fullmäktigemötets förtroende att leda vår förening kommande året.


2018-04-13  

Läs den exklusiva intervjun med Årets hederspristagare Mikael Hoffmann:

Årets allmänläkarvän - för att hitta nya lösningar tänker jag ofta tvärtom  


Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagare ska vara en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin.

Mikael Hoffmann

Priset delas i år ut till Mikael Hoffmann, specialist i infektionssjukdomar och klinisk farmakologi samt chef för Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI. Mikael Hoffmann är också ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, samt ledamot av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Han twittrar som @lakemedel.

Läs mer

 


 Nyheter från Läkarförbundet


EKOTS LÖRDAGSINTERVJU med Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet intervjuades i Ekots lördagsintervjun

Läs mer

DEBATT Alla läkarstudenter behöver praktik i Sverige

Som läkarkandidat är det oerhört viktigt att redan under utbildningen få bekanta sig med sin blivande arbetsplats, skriver Gustaf Kallryd ordförande SLF Student Utland och André Birger Hermansson ordförande Sveriges läkarförbund Student i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 

Läs mer

Hjärtläkaren Fikru Maru friges äntligen

Den svenske hjärtläkaren Fikru Maru som suttit fängslad i Etiopien ska friges, det säger hans advokat till Ekot.

Läs mer

Vi gläds åt att moderaterna lyfter primärvården i sin vårbudget

Moderaterna vill se en nationell och samlad definition av primärvårdens uppdrag. Det finns ett behov av att i lagstiftning precisera primärvårdens syfte, för att förtydliga vilken vård och tillgänglighet som ska ges inom primärvården, skriver de i sin vårbudget.


Läs mer
Senast uppdaterad 2018-04-27

Kansli

Helena Grönbacke
Box 5610
114 86 Stockholm
E-mail: helena.gronbacke@slf.se
Tel 08-790 33 91

Har du flyttat eller har ny
E-mailadress?
Här kan du anmäla ändrade
uppgifter till Läkarförbundets
medlemsregister

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12