Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av ca 5000 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.

Vi finns även på Twitter (@svdlf) och Facebook (Svenska Distriktsläkarföreningen).


2018-06-01

DLF:s ordförande: Utan en god arbetsmiljö blir det tomma löften

Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma välkomnar Anna Nergårdhs förslag om framtidens primärvård men höjer några varningsflaggor, bland annat oklarheter kring fast läkarkontakt och risk för administrativt merarbete med en ny databas. 

Ordförande Marina Tuutma– Det är ett gigantiskt arbete som Anna Nergårdh och hennes team har gjort. Det är 544 sidor med inte bara förslag för framtiden utan också en internationell benchmarking. Detta måste vi nu läsa noga, säger Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma på fredagen, efter att utredaren Anna Nergårdhs betänkande »God och nära vård – en primärvårdsreform« lämnats till regeringen.

– Det betonar principer som kontinuitet, bemanning, olika kompetenser i primärvården, kompetensförsörjning, patientdelaktighet, och det är väldigt viktigt, fortsätter hon.

Marina Tuutma är också positiv till förslaget att förtydliga möjligheten att få fast läkarkontakt. Men hon undrar vad det kommer att innebära i praktiken.

Läs mer


2018-04-27

Överdiagnostik och annan överanvändning av medicinska metoder

Förtroendet för den medicinska professionen förutsätter att läkarna försvarar det grundläggande etiska åtagandet att inte orsaka skada. Delar av sjukvården expanderar nu på sätt som inte främjar hälsa utan medför resursslöseri och i värsta fall skada. Ledande medicinska tidskrifter och läkarsällskap har satt detta på dagordningen. Exempel är artiklar under rubrikerna "Too much medicine" i British Medical Journal, "Less is more" i Journal of the American Medical Association, och kampanjen "Choosing Wisely" i bland annat USA, Kanada och Storbritannien.

Läs mer


2018-04-19

Läs intervjun med vår ordförande Marina Tuutma i Framtidens Karriär - Läkare
Marina Tuutma 

Primärvården behöver stärka sin attraktivitet

Primärvården behöver anpassas och utvecklas på många sätt för att möta framtidens patientbehov. Ett tak för hur många patienter som kan listas hos varje läkare, att göra det attraktivt för läkare att arbeta inom primärvården och ett kompetent ledarskap är några viktiga åtgärder.

– Antalet ST-läkare i primärvården behöver öka kraftigt. Det behövs en kartläggning av exakt hur nyrekryteringsbehovet ser ut de kommande åren samt en långsiktig kompetensförsörjningsplan.

Läs mer


2018-04-13

Idag valdes nya DLF styrelsen. Vi önskar de lycka till!

DLF styrelse 2018-2019

Anders Larsson, ledamot, Johnny Sternesjö, vice ordförande, Ulrika Taleus, sekreterare, Heiko Botman, ledamot, Staffan Ahlkvist, ledamot, Camilla Sandin Bergh, ledamot, Marina Tuutma, ordförande och Caroline Asplund, kassör, har fått fullmäktigemötets förtroende att leda vår förening kommande året.


2018-04-13  

Läs den exklusiva intervjun med Årets hederspristagare Mikael Hoffmann:

Årets allmänläkarvän - för att hitta nya lösningar tänker jag ofta tvärtom  


Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagare ska vara en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin.

Mikael Hoffmann

Priset delas i år ut till Mikael Hoffmann, specialist i infektionssjukdomar och klinisk farmakologi samt chef för Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI. Mikael Hoffmann är också ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, samt ledamot av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Han twittrar som @lakemedel.

Läs mer

 


 Nyheter från Läkarförbundet


Kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd

I samarbete med Swedish Medtech har Läkarförbundet genomfört en kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Undersökningen har bestått av ett antal gruppdiskussioner och djupintervjuer genomförda av Ipsos.

Läs mer

Debatt GP: Vården blir bättre om var och en har en egen läkare

Det är hög tid att politiker ger svar på hur de har tänkt lösa bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården. De måste lägga förslag på hur primärvården och den öppna specialistvården ska byggas ut. En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet, skriver Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Läs mer

EKOTS LÖRDAGSINTERVJU med Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet intervjuades i Ekots lördagsintervjun

Läs mer

DEBATT Alla läkarstudenter behöver praktik i Sverige

Som läkarkandidat är det oerhört viktigt att redan under utbildningen få bekanta sig med sin blivande arbetsplats, skriver Gustaf Kallryd ordförande SLF Student Utland och André Birger Hermansson ordförande Sveriges läkarförbund Student i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-06-02

Kansli

Helena Grönbacke
Box 5610
114 86 Stockholm
E-mail: helena.gronbacke@slf.se
Tel 08-790 33 91

Har du flyttat eller har ny
E-mailadress?
Här kan du anmäla ändrade
uppgifter till Läkarförbundets
medlemsregister

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11