Understödsfonden

Som medlem i Läkarförbundet Student har du möjlighet att söka bidrag från Sveriges Läkarförbunds understödsfond om dina studiemedel inte räcker hela utbildningen.

Tänk på att du bara kan söka för termin 7-11 och att du dessutom måste ha varit medlem i MSF i minst ett år. För mer info följ nedanstående länk

Understödsfonden

 
Senast uppdaterad 2016-05-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11