Så här arbetar Läkarförbundet Student

Läkarförbundet Students högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Fullmäktigemötet fastställer riktlinjerna för verksamheten. På fullmäktigemötet är lokalavdelningarna representerade i förhållandet till sitt medlemsantal.

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och en representant från varje lokalavdelning. Förbundsstyrelsen ansvarar för MSF:s nationella arbete och samordnar lokalavdelningarnas arbete.

En viktig del av Läkarförbundet Students verksamhet svarar lokalavdelningarna för. De lokala styrelserna utformar själva sin programverksamhet och arbetar med de frågor som är aktuella på respektive studieort. Lokalavdelningarna svarar bl a för information och rekrytering av nya medlemmar, bevakning av utbildningen och handledningen håller hög kvalitet samt för kontakter med Läkarförbundets lokalföreningar och de medicinska studieråden/föreningarna. Ett aktivt arbete lokalt är en förutsättning för Läkarförbundet Students möjligheter att påverka i viktiga frågor.

Läkarförbundet Student är dessutom  representerat i flera centrala organ inom Läkarförbundet som Förbundsstyrelsen, Läkarförbundets högsta verkställande organ samt Läkarförbundets fullmäktigemöte, förbundets högsta beslutande organ. Läkarförbundet Student har tolv delegater.

Så här ser Läkarförbundet Students organisation ut

 
Senast uppdaterad 2016-05-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11