Språk i vården

Språk i vården (SIV) är en ideel förening som skapats och drivs av en grupp läkarstudenter, i samarbete med Sveriges läkarförbund Student Stockholm.

Aktuellt: SIVs app kan nu laddas ner på Appstore och Google play

Språk i vården utvecklar en app för smartphones som har samma namn som föreningen. Appen är tänkt att fungera som ett verktyg för vårdpersonal i kommunikationen med patienter som inte pratar svenska.

SIVs idé?
SIVs idé är enkel: en app med medicinska termer och användbara fraser på svenska som vi har översatt till patientens språk. Vårdpersonal kan lyssna på uttalet och sedan kommunicera med patienten på dennes språk.

Pga en omfattande tolkbrist inom vården i Sverige finns det ett stort behov av denna typ av verktyg - patienter som inte pratar svenska har svårigheter att kommunicera sina basala behov och önskningar. De har också svårigheter att förstå vem det är som vårdar dem och vilken medicin som ges. Detta öppnar upp missförstånd som riskerar patientsäkerheten och patientens förtroende för vårdgivaren.

Vi tror att denna app ökar patientsäkerheten, stärker integriteten och ökar medicinsk compliance hos en utsatt grupp av patienter. 

Språk i vården app:
Appen innehåller medicinska termer och vårdanpassade fraser på svenska som vi har översatt till patientens språk. Vårdpersonal kan lyssna på uttalet och sedan kommunicera med patienten på dennes språk.

Den nya appen som släpps under november innehåller över 140 fraser på 13 olika språk och riktar sig, till skillnad från den förra till fler professioner och situationer, exempelvis inför operation, vid förlossningsvård eller hos tandläkaren. 

Språk i som ingår i nya appen:
Arabiska
Farsi
Dari
Somaliska
Finska
Polska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Spanska
Pashto
Sorani
Kurmanji

För mer info se SIVs Facebook-sida


 
Senast uppdaterad 2017-11-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12