vaccinhjälp

Baskunskaper om olika vaccin

Barn som fått vissa vaccin men inte andra

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Mall vaccination av tidigare ovaccinerade barn

Snabb repition av ordinationer

 
Senast uppdaterad 2014-06-10