Skolläkardagar föreläsningsbilder

Skolläkardagar 2017 Gävle

 Dag 1 – Olika identitetsinslag – samma utmaning för elevhälsan

Pär Lindström hälsade välkommen till Gävle

Könsidentitet ur barnpsykiatriskt perspektiv Louise Frisén, KI

Könsidentitet ur endokrinologiskt perspektiv Olle Söder, KI

Integration av HBTQ-frågor i elevhälsoarbete, ja tack! Linn Gulbrandsen, RFSL och Anita Englund, SSLF

Barn /ungdomarnas psykosocialutveckling under migration - och anpassningsprocess Dr. Riyadh Al-Baldawi, Orienthälsan

Kvalitetsregister för elevhälsan EMQ – var står vi? Marina Lundquist                                                och Ylva Ståhl

Motiverande samtal, ett sätt att påverka och inspirera unga till positiva beteendeförändringar Fiffi Boman

 Dag 2 – Nya impulser – uppifrån och nerifrån

Fel ålder – rätt utredning? Carl-Erik Flodmark

Våldsamma datorspel – påverkan på empati, attityder och sociala beteenden Andreas Olsson

Uppdatering vaccinationsföreskrift Ann Lindstrand, FHM

Hur kan vi bryta den onda cirkeln av svaga skolprestationer och psykisk ohälsa?   Fiffi Boman

Utvecklingsarbete inom skolhälsovården, mental hälsa hos skolbarn Karin Sonnby

YAM ett skolbaserat program för att förebygga självskadebeteende och suicid Danuta Wasserman

Standardisering av rutiner för vikt-och längdmätning inom skolhälsovården Specialist inom barn-och ungdomsmedicin, ST-läkare i Skolhälsovård. Barn-och ungdomskliniken USÖ
Elevhälsans Medicinska Insats Örebro läkare i skolhälsovård Georgios Syrakis

 

 

jpg

Skolläkardagar 2016 Jönköping

Välkommen Marianne Jansson bilder från Jönköping

Svagbegåvade barn - Elisabeth Fernell

Särbegåvade barn - Anita Kullander

Att förebygga suecid och självskadebeteende i skolan - Ata Gahderi

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga - Nils Stenström

Anders Mårtensson länk

Handledning ST skolhälsovård - Nils Lundin

Refektioner kring flyktingbarn och migration - Lars Dencik

Flyktingbarn och skolhälsovård Ur en skolläkare/skolöverläkarperspektiv - Stefan Kling

 Migrationsverket aktuellt läge - Clas Lind, Christina Eklöv

Barns sexualitet, från normalitet till tecken på övergrepp - Åsa Kastbom

Mobbning och kränkningar bland ungdomar på nätet - Lisa Hellström

 


 

jpg

Greger Bååth Lärande och elevhälsa

Ingegerd Ericsson Fysisk aktivitet och lärande "Praktiska resultat och erfarenheter"

Hans Georg Kuhn Effekter av fysisk aktivitet på hjärnans utveckling del1 del 2 del 3   Uppdelad pga utrymmesskäl server

Carl-Erik Flodmark Nutrition och kognition "Blir man smartere av rätt mat" 

Elisabeth Fernell Tidig upptäckt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Kommer senare

Mats Humble Har dieten en plats vid behandling av neurpsykiatriska tillstånd del1 del 2 del 3 del 4

Kattis Ahlström Varför kontaktar barn BRIS inga bilder

Staffan Jansson Våld mot och mellan skolbarn

Malin Gren-Landell Barn med oro och ångest

Maria Zetterqvist Självskadebeteende

Lisa Berg Barn från missbrukshem

Gabriel Wikström Paneldiskussion

 

jpg

Åhörarbilder

Ia Sundberg Att förebygga och behandla skolfrånvaro

Sven Klaesson Behandling av fetma och övervikt i skolan

Hans Smedje Sömn och sömnstörningar

Agneta Aust Kettis Biverkningar av HPV-vaccin

Johan von Heideken Barnortopedi och scoliosbehandling

Martin Ritzen Puberteten och dess avvikelser

Michail Tonkonogi Varför bör barn styrketräna

Åhörarbilder från skolläkardag 2013 Stockholm.

 
   ”Varför mår inte barnen lika bra som de har det”   Carl Lindgren, barnläkare och författare

Svårt med teoretiskt tänkande. Normalt - men besvärligt i skolan. Gunilla Carlsson-Kendall,psykolog


 

Dyslexi och språkstörning ur ett flerspråkighetsperspektiv Sara Edén, leg logoped
Lena Åberg, leg logoped
Talkliniken, Danderyds Sjukhus
 

“Ross Greene´s Collaborative Problem Solving. En modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden”. Mats K Johnzon, barnläkare,Sven Östlund, psykolog
Gunnar Fransson,
 pedagog


 

Livsfarligt att sitta stilla - vad säger forskningen och vad kan vi göra?   Mai-Lis Hellénius
professor, Karolinska Institutet och överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
   

 
Senast uppdaterad 2017-11-13