Ledningskonferens 2016

Ledningsdagar 22-23 september 2016 på Uppsala Konsert & Kongress

Elevhälsa och framtidens utmaningar Moderator Lars Möller                    

Program torsdag 22 september. Tema flyktingbarn

Inledningstalare Kerstin Evelius, samordnare för psykisk hälsa, Socialdepartementet, Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKL

Christina Fischler, Leg psykolog KBT och EMDR, utbildare inom kris och trauma, Christina Fischler Psykologi AB

 Migration i skolan, Lena Bolander, distriktssköterska/skolsköterska, Transkulturellt centrum SLL

 Nytt om vaccinationer och ny vaccinationsföreskrift, Ann Lindstrand, barnläkare, enhetschef, Enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

Vaccinationsbehov hos asylsökande. Regeringsuppdrag till FHM, Eva Netterlid, sakkunnig, Enheten för vaccinationsprogram, Folkhälsomyndigheten

 Uppdrag om stöd till genomförande av hälsoundersökningar. Regeringsuppdrag till Folhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, Pär Vikström utredare och projektledare Folhälsomyndigheten.

Reflektioner kring flyktingbarn och migration, Lars Dencik, professor i socialpsykologi 

Program fredag 23 september. Tema samverkan för hälsa            

 

EMQ Marina Lundquist, Riksföreningen för skolsköterskor, adjunkt Örebro Universitet och Ylva Ståhl, lektor, Hälsohögskolan Jönköping

Bedöma barns mognad för delaktighet. Ett kunskapsstöd. Thomas Jonsland, utredare, Socialstyrelsen 

Problematisk elevfrånvaro – en statlig utredning, Malin Gren Landell, särskild utredare, Utbildningsdepartementet, forsknings- och utvecklingsledare på BUP-kliniken i Linköping

Ungdomstiden – en kritisk period för framtidens hälsa, Kristina Berg-Kelly, docent i pediatrik

Så vill vi bidra till en bättre elevhälsa, visioner om framtidens elevhälsa från:

kurator,

psykolog,

specialpedagog,

skolsköterska,

skolläkare,

rektor,

elevkår.

Paneldiskussion om hur vi kan arbeta för en framtida likvärdig elevhälsa med hög kvalitet.

 
Senast uppdaterad 2016-09-26