Skolläkarrollen

Skolläkarens roll i elevhälsan

 Som komplement till gällande lagstiftning samt Socialstyrelsens och Skolverkets Vägledning för elevhälsan presenteras här riktlinjer för skolläkarens arbetsuppgifter och förutsättningar för ett kvalitativt gott arbete utifrån Svenska Skolläkarföreningens värdegrund och yrkesetik. Läs den här.


Lars Cernerud, Skolöverläkare i Västerås och Docent i Folkhälsovetenskap har delat med sig hur instruktion för skolöverläkare och för skolläkare i Västerås Stad ser ut som ett exempel på arbetsbeskrivning.

 jpg

Exempel på arbetsbeskrivning

 Skolläkare

Skolöverläkare

 


 
Senast uppdaterad 2014-10-08