Välkomna till ledningskonferens 2018

 

Program och anmälan

png

Årets ledningsdagar blir i Stockholm den 26-27 September. Elevhälsans Ledningskonferens 2018 arrangeras av Svenska Skolläkarföreningen i samarbete med Riksföreningens för Skolsköterskor och Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). 

Årets program vänder sig till alla professioner i elevhälsan men främst de med ledningsfunktioner: Verksamhets- och elevhälsochefer, skolledare/rektorer, skolpsykologer, specialpedagoger, skolkuratorer, samt skolsköterskor och skolläkare.

Mer information finns här

 


Viktig information om hemsidan

Vår webbplats ändras när GDPR börjar gälla - viktigt!
EU:s nya dataskyddsregler (GDPR) som träder i kraft 25 maj innebär striktare sekretesskrav när det gäller alla typer av personrelaterade uppgifter. Det innebär att flertalet av våra dokument på hemsidan kan inte ligga kvar helt öppet för alla. Vi arbetar på att utveckla en ny plattform med bättre funktionalitet och högre sekretessnivå så att våra medlemmar ska ha tillgång till föreningens dokument och protokoll. Vi kommer att hålla er underrättade om detta arbete. 

png

Tack för din medverkan på skolläkardagarna i Malmö

 


 

Nyhetsbrev december 2017 från ordföranden läs här!

 jpg
Sveriges första Skolläkarspecialist enligt den “nya ordningen” är i hamn

Kollegan Neli Mitova, skolläkare i Tyresö, har nu fått bevis om specialistkompetens i Skolhälsovård från Socialstyrelsen.
Hon är den första kollegan som får sådant bevis enligt det nya systemet från 2015.
GRATTIS till Neli och hennes handledare Nils Lundin.

Välkommen till Svenska skolläkarföreningen webbplats med information om våra kurser för framtida specialister.  Om du är skolläkare och vill veta mer om kursens upplägg, innehåll och hur den överensstämmer med Socialstyrelsens krav för specialistbehörighet läs dokumentet “kurs information till deltagare mars 2017”

 

Om du är elevhälsochef eller skolledare och vill veta mer hur kursen kan främja hela elevhälsans arbete och underlätta rekrytering av skolläkare läs dokumentet “ kursinformation till elevhälsochefer mars 2017” Här finns mer information!

Har ni frågor om kursen är ni välkomna att skriva till oss

josef.milerad@lidingo.se Josef Milerad, ordförande Svenska Skolläkarföreningen

lars.cernerud@telia.com Lars Cernerud, vetenskaplig sekreterare Svenska skolläkarföreningen   


EMQ (Elevhälsans medicinska kvalitetsregister)

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige.

 Var med och utveckla vårt eget kvalitetsregister! Läs mer här!


 

jpgWHO´s arbete med ett ramverk för elevhälsans medicinska del avseende kvalitetsstandarder- o kompetenser.

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-05-08

jpg 

MER OM SKOLHÄLSOVÅRD...

Vår "systerorganisation", Riksföreningen för Skolsköterskor, har en innehållsrik hemsida, väl värd ett besök!
"Elevhälsan" är en hemsida som vänder sig till alla professioner som arbetar i skolans elevhälsoteam.
Barnombudsmannens hemsida är innehållsrik - ta för vana att titta in på den emellanåt!