Svenska Hygienläkarföreningen

Svenska Hygienläkarföreningen är en sammanslutning av personer vilkas arbete till väsentlig del inriktar sig mot ämnesområdet Vårdhygien. Föreningens ändamål är att öka patientsäkerheten genom att främja utveckling inom ämnesområdet vårdhygien. Fackligt arbete, forskning samt utbildning av hygienläkare är centralt i föreningens arbete. Som medlem kan antas läkare som är verksam inom ämnesområdet Vårdhygien eller inom närstående områden.

Medicintekniska produkter för hygienläkare, 18-19 september 2018, Stockholm

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-05-21

Webmaster:
Anders Lindblom
Vårdhygien Dalarna

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12