Svenska Hygienläkarföreningen

Svenska Hygienläkarföreningen är en sammanslutning av personer vilkas arbete till väsentlig del inriktar sig mot ämnesområdet Vårdhygien. Föreningens ändamål är att öka patientsäkerheten genom att främja utveckling inom ämnesområdet vårdhygien. Fackligt arbete, forskning samt utbildning av hygienläkare är centralt i föreningens arbete. Som medlem kan antas läkare som är verksam inom ämnesområdet Vårdhygien eller inom närstående områden.

Senast uppdaterad 2017-08-11

Webmaster:
Anders Lindblom
Vårdhygien Dalarna 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12