Svenska Hygienläkarföreningen

Svenska Hygienläkarföreningen är en sammanslutning av personer vilkas arbete till väsentlig del inriktar sig mot ämnesområdet Vårdhygien. Föreningens ändamål är att öka patientsäkerheten genom att främja utveckling inom ämnesområdet vårdhygien. Fackligt arbete, forskning samt utbildning av hygienläkare är centralt i föreningens arbete. Som medlem kan antas läkare som är verksam inom ämnesområdet Vårdhygien eller inom närstående områden.

SFVH:s hygiendagar 2018 kommer hållas i Västerås den 20 - 22 mars

Nu kan du anmäla dig till SFVH:s hygiendagar 2018. Mötet är ett samarrangemang mellan SFVH och SHLF.

Läs mer

Lansering av ny svensk städstandard och lager- och logistikstandard inom hälso- och sjukvård

Den nya standarden lanseras den 14/12-2017 på SIS Conference Center Torsplan och seminariet är avgiftsfritt.

Läs mer

Smittrisker - ny föreskrift på remiss från AV

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-12-05

Webmaster:
Anders Lindblom
Vårdhygien Dalarna

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12