Svenska Hygienläkarföreningen

Svenska Hygienläkarföreningen är en sammanslutning av personer vilkas arbete till väsentlig del inriktar sig mot ämnesområdet Vårdhygien. Föreningens ändamål är att öka patientsäkerheten genom att främja utveckling inom ämnesområdet vårdhygien. Fackligt arbete, forskning samt utbildning av hygienläkare är centralt i föreningens arbete. Som medlem kan antas läkare som är verksam inom ämnesområdet Vårdhygien eller inom närstående områden.

Juridikutbildning för ST-läkare i Vårdhygien 25-26 april 2018, Malmö

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Svenska Hygienläkarföreningen 2018

Svenska Hygeinläkarföreningens årsmöte kommer att hållas i anslutning till SFVH:s hygiendagar den  20 mars 2018, kl. 17.00  i konferenslokal 204, Aros Congress Center, Västerås.

Läs mer

SFVH:s hygiendagar 2018 kommer hållas i Västerås den 20 - 22 mars

Nu kan du anmäla dig till SFVH:s hygiendagar 2018. Mötet är ett samarrangemang mellan SFVH och SHLF.

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-03-07

Webmaster:
Anders Lindblom
Vårdhygien Dalarna

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12