Verksamhetschefsträff

Verksamhetschefsdagarna är ett nationellt, årligen återkommande, möte mellan verksamhetschefer inom geriatrik i landet. Målgruppen är också deras utbildningsansvariga och deras verksamhetsutvecklare.

Innehållet i dessa lunch till lunch möten varierar år från år men återkommande teman är utbildnings- och kompetensfrågor, omvärldsspaning och verksamhetsutveckling.

Ett annat viktigt syfte är erfarenhetsutbyte och dialog mellan verksamhetscheferna i vårt land.

Mötet ligger på våren, mars- april varje år

 
Senast uppdaterad 2013-11-09