Svensk Förening för Palliativ Medicin

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

Palliativ medicin erhåller status som tilläggsspecialitet januari 2015 och därefter kommer ST-block i palliativ medicin kunna inrättas. 

För mer information se www.sfpm.se

 
Senast uppdaterad 2014-08-24