Studierekotorsträff

Studierektorsträff

SGF anordnar sedan ett par år en träff för landets studierektorer i geriatrik. Denna brukar äga rum en dag under tidig höst, och syftar till att samla landets studierektorer för en diskussion kring olika saker som rör ST-läkarutbildningen, samt för utbyte av erfarenheter och kontaktskapande.

 
Senast uppdaterad 2017-01-30