Äldrepsykiatri

Äldrepsykiatri blir egen tilläggsspecialitet

 
Socialstyrelsen har beslutat att Äldrepsykiatri blir egen tilläggsspecialitet, tilläggsspecialitet till Geriatrik och till Psykiatri. Datum för införande är inte fastställt. 

Uppdraget att utforma målbeskrivning för den nya specialiteten har gått till Karin Sparring Björkstén, med dr och överläkare, specialist i geriatrik och psykiatri, som genomfört arbetet tillsammans med Anette Ekström, ST-läkare i geriatrik. Förslag  till målbeskrivning är klar och kommer att sändas ut på remiss.

För mer information om bakgrunden den nya specialiteten se sidan 46 i nedanstående

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18797/2012-7-9.pdf

 
Senast uppdaterad 2013-11-10