Valberedningen

Enligt våra stadgar har föreningen en valberedning bestående av tre medlemmar.

Dessa förebereder inför varje Årsmöte förslag till styrelseledamoter och revisorer. Nedan ser du aktuella kontaktuppgifter.

Martin Annetorp, martin.annetorp@sll.se , sammankallande

Aase Wisten

Lars-Olov Wahlund

 
Senast uppdaterad 2016-02-11