Styrelsen


Ordförande  

Carina Metzner


Kontakt: carina.metzner@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Åldrande

Jag är specialist i Geriatrik och arbetar på Tema Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge som patientflödeschef.

Jag brinner för utökad akademisering av geriatriken, för att stärka och utveckla geriatrikens roll i vården på ett nationellt plan samt för att stötta kliniskt aktiva geriatriker ute i landet.

 

 

 

Vice ordförande
Arne Sjöberg 

Kontakt:
arnes@ltkalmar.se
minicall 0746-520639
Postadress: Klinken för Geriatrik och Rehabilitering,
Länssjukhuset,
39185 Kalmar

 Arbetar som verksamhetschef för Geriatriken i Kalmar samt verksamhetsansvarig för Palliativ vård i Kalmar Län. Föredragande geriatriker på socialstyrelsens tillsynsenhet i sydöstra regionen.

Skriver böcker om de systemfel som finns inom vården och omsorgen och som påverkar fr.a.  de äldsta mest sjuka. Politiskt aktiv(Kd) och sitter med i landstingsfullmäktige i Landstinget i Kalmar Län.

Ansvarar i styrelsen för föreningens referensgrupper samt verksamhetschefsträffar.

 

 

Kassör
Lydia Holmdahl

Kontakt:
lydia.holmdahl@skane.se
Postadress:
VO Akutsjukvård
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

 

I styrelsen sedan november 2009.

Specialist i allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Överläkare vid Internmedicinska kliniken, SUS Lund. 

Är speciellt intresserad av frågor som rör läkemedelsbehandling av äldre multiorgansjuka – polyfarmaci, läkemedelsrelaterade problem, kvalitet, säkerhet och nytta och arbetar för närvarande halvtid med olika läkemedelsrelaterade frågor på lokal, regional och nationell nivå.

   

Facklig sekreterare  

Greger Slättman

Kontakt: greger.slattman@brommageriatriken.se

 

 

 ST-läkare Geriatrik på Brommageriatriken.

Invald i styrelsen i december 2010.

Arbetar som ST-läkare på Brommageriatriken inom Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Brommageriatriken är en av landets största geriatriska kliniker med en FOU-enhet inom koncernen.

Har ett brinnande intresse för utvecklingen av framtidens geriatrik. Representerar SGF vid Läkarförbundets fullmäktigemöten samt Specialistföreningarnas representantskapsmöten.

    

Vetenskaplig sekreterare
Peter Nordström


Kontakt:
peter.nordstrom@idrott.umu.se
Postadress: Geriatriskt Centrum,
Norrlands Universitetssjukhus,
901 85 Umeå

 

 

Invald i styrelsen november 2007

Specialist i Geriatrik och Invärtesmedicin

Forskningsintresse vad gäller benskörhet och andra välfärdsjukdomar 

   

Ledamot

Dorota Religa

dorota.religa@ki.se

 Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Åldrande

 

Docent/Associate Professor, specialistläkare i geriatrik

Arbetar vid Tema Åldande, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskar om demenssjukdomar samt multisjuklighet och föreläser om demenssjukdomar, åldrandet samt trafikmedicin.

 

   

Ledamot 

Lena Holmquist Henrikson

lena.holmquist.henrikson@vgregion.se

 

 

 

Specialist i geriatrik och internmedicin. Överläkare på Geriatriken, VO GLA, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Vårdenhetsöverläkare på akutvårdavdelning med särskild inriktning på äldre. 

I styrelsen sedan nov 2012. 

Är speciellt intresserad av utbildningsfrågor.

   

Ledamot

Viktoria Bäck Jerlardtz

viktoria.jerlardtz@gmail.com

 

 

 

 

Medlem i styrelsen sedan februari 2014. ST-läkare på Jakobsbergsgeriatriken i Stockholm. Brinner för att sprida geriatrikens kunskap och befästa dess roll i framtidens sjukvård. Även engagerad i arbetet med att stärka läkares fortbildning.


 

 

   

Ledamot

Gunilla Brissman

gunilla.brissman@ltv.se

 

 

Arbetar som verksamhetschef och överläkare för Geriatriska kliniken i Västerås. I styrelsen sedan 2014. Har ett stort intresse för nutidens och framtidens teambaserade geriatrik och dess plats i svensk sjukvård.

   

Ledamot

Peter Johnson 

p.johnson@bredband.net

 

 

 

Arbetar som överläkare, specialitetsansvarig för Geriatrik på Södertälje sjukhus AB. Kliniskt intresserad av SÄBO och mottagning för multisjuka äldre. Forskningsintresse kring vätskebalans/ -brist hos de mest sköra äldre.

I styrelsen sedan 2015

 

Ledamot

Carl Herlitz

carl.herlitz@sll.se

 

Carl är specialistläkare i geriatrik och verksamhetschef på Stockholmsgeriatriken.


   
 
Senast uppdaterad 2018-02-08