Internationellt

Svensk Geriatrisk Förening samarbetar internationellt i flera organisationer. 

EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) som bl.a. arrangerar olika kongresser i gerontologi och geriatrik.

UEMS-GS vilket är den geriatriska sektionen av EU´s gemensamma specialistförening och som bl a  arbetar med att harmonisera såväl pre- som postgraduate utbildningen i geriatrik i Europa och underlätta  fri rörlighet för specialister.

NGF vilket den Nordiska Gerontologiska Föreningen

 
Senast uppdaterad 2013-11-10