Geriatriskt Forum

Geriatriskt Forum är det största årligen återkommande nationella mötet för geriatriker. På programmet står aktuella föreläsningar inom ämnesområdet geriatrik med innehåll av vetenskapliga presentationer, kliniska erfarenheter, utbildningsfrågor och nyhetsrapportering inom äldreområdet.

Det är en träffpunkt främst för läkare men sjuksköterskor och övriga yrkeskategorier i det geriatriska teamet är varmt välkomna.

Kursintyg enligt Socialstyrelsens riktlinjer erhålls inom relevanta delmål för ST-läkare.

Sammankomsten äger vanligen rum i mitten av september på Läkarsällskapet i Stockholm. 

 
Senast uppdaterad 2013-06-09