Lokalföreningar

GERIS - Geriatriker i Stockholm

Vi är en lokalförening tillhörande Svensk Geriatrisk Förening med uppgift att främja geriatriken samt geriatrikerna i Stockholmsregionen. GERIS vill stimulera ökad kollegial sammanhållning och ökat kunskapsutbyte mellan geriatriker i Stockholm. Vi vill även verka för ökad akademisering av geriatriken genom att stötta och inspirera de geriatriker som önskar inleda en forskarbana.

För våra medlemmar anordnar vi årligen ett höstmöte där vi bjuder in aktuella personer för spännande diskussioner, god mat och mingel i inspirerande miljö. Härtill har vi också ett årsmöte dit alla medlemmar är välkomna. Utöver detta anordnas ibland sociala sammankomster för kollegialt utbyte.

För att kunna bli medlem av föreningen ska man tillhöra Svensk Geriatrisk Förening samt tjänstgöra som läkare inom Stockholmsregionen.

Medlemskapet kostar fn 100 kr/år

Vill du bli medlem eller veta mer om styrelsen, gå in på hemsidan www.geris.se alternativt kontakta styrelseledamot Hanna Nordberg på hanna.nordberg@sll.se   

Välkommen!

 

Välkommen!

Referat från GFS höstmöte 2013  (GERIS hette tidigare GFS)

Styrelsen 2018
Maria Ljungdahl – Sabbatsbergsgeriatriken – Ordförande
Frida Gustafsson – Sabbatsbergsgeriatriken – ledamot
Hanna Nordberg – Sabbatsbergsgeriatriken – ledamot
Kakoli Kuar – Löwetgeriatriken – ledamot
Mariia Korniuschko – Södertäljegeriatriken – ledamot
Cathrine Jonsson – Stockholms sjukhem, rehabcentrum – ledamot
Ulf Öhlund – Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Tema Åldrande – ledamot

Isabel Diaz-Pohl – Södertäljegeriatriken – revisor
Christina Syk – revisorsuppleant
Börje Lundqvist – kassör
Peter Johnson – valberedning
Gunilla Barkman – Sabbatsbergsgeriatriken – valberedning

 
Senast uppdaterad 2018-03-25