Användbara länkar

Svensk Geriatrik

Svenska Läkaresällskapet


Svenska läkaresällskapet

Svenska Läkarförbundet Sveriges läkarförbund
 
Läkarförbundets Gästrum i Stockholm  
 
Svensk Förening för Palliativ Medicin SFPM
   
Svensk Förening för Äldrepsykiatri Svensk Föening för Äldrepsykiatri
   
Skåneregionens kunskapsbank geriatrik
   
Förbundet Sveriges
Arbetsterapeuter

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter

   
Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (Novartis m.fl) Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar (Novartis m.fl.)
   
Sveriges Gerontologiska sällskap Sveriges Gerontologiska sällskap
   
Svenskt Demens Centrum Svenskt Demens Centrum
   
Dietisternas Riksförbund
 
Senast uppdaterad 2013-04-10