Geriatriska ämnesområden/kontaktpersoner


 

 

SGF:s ämnesområden

2009 var ett intensivt utvecklingsår för föreningen när det gällde att stimulera till att viktiga ämnesområden fick intresserade experter att ta på sig kontaktmannaskap. Följande ämnesområden tillkom detta år: Frakturrehabilitering, Akutgeriatrik samt Palliativ Medicin.

Under verksamhetsåret 2010 kommer styrelsen att fortsätta arbetet med att stödja utvecklingen av nuvarande geriatriska ämnesområden samt analysera behov av förnyelse och tillkomst av ytterligare områden som behöver stärkas nationellt.

Geriatriken i Sverige har behov av fler expertgrupper inom viktiga geriatriska ämnesområden  för att ge kraft åt geriatrikens utveckling. Det är styrelsens ambition att under 2010 -2011 försöka förnya samt hitta kontaktpersoner/expertgrupper inom följande områden: Geriatrik i SÄBO/Öppenvård, strokerehabilitering och gerontologi.

Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att vara kontaktperson.

 

Geriatriskt ämnesområde Sammankallande
Akutgeriatrik Aase Wisten
Geriatrisk strokerehabilitering Barbro Leijd
Geriatrisk frakturrehabilitering Ewa Waern
Kognitiva sjukdomar Lars-Olof Wahlund
Geriatrik i SÄBO/Öppenvård Anders Flood
Palliativ medicin Karin Fransson
Parkinsons sjukdom Johan Lökk
Läkemedel och äldre Sten Landahl

 

Riktlinjer för SGF:s ämnesområden och kontaktpersoner

 
Senast uppdaterad 2009-09-07