Arkiverat aktuellt

2011-01-20

Yngre Geriatriskt Symposium 2011

YGS, Yngre Geriatriskt Symposium, 2011 kommer att hållas på Novotel i Göteborg 17-18 mars. Temat är etik (delmål 3 i nya STn) och palliation (delmål 7 i nya STn).

I deltagaravgiften, 1700 kr, ingår deltagande i symposiet, kaffe, lunch och gemensam middag på torsdag kväll.
Deltagarna får själva stå för resa och boender.
Max 60 deltagare, först till kvarn gäller!

Program>>

Anmälan till alexandre.bonnard@sll.se, sista anmälningsdag 14/2-11.

YGS, Yngre Geriatriskt Symposium, är ett årligen återklommande evenemang tänkt att vara en mötesplats för ST-läkare och nyblivna specialister i Geriatrik, ett forum för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. YGS finansieras enbart av deltagaravgifter och bygger på ideellt arbete från styrgruppen.

 

2010-10-15

Tisdagen den 26 oktober handlar Svenska Läkaresällskapets traditionella tisdagssammankomst om  ”Samverkan sjukvård och industri - ett vinnande koncept för alla parter?”.
Deltagare: Hans Winberg, Handelshögskolan (moderator), Magnus Jacobsson, Astra Tec, Johan Brun, ordförande LIFs kommitté för klinisk forskning, samt forskande läkarna Karin Strigård och  Karl Gustaf Elinder från Karolinska Universitetssjukhuset. 

Mötet äger rum på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10, och pågår 17.30 – ca 19.00.

Efter sammankomsten erbjuder restaurangen middag  till självkostnadspris. Föranmälan behövs inte!

Sammankomsten går att se "live" i Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 kl. 17.30-19 och i efterhand på webbteve - länken: http://79.136.112.58/ability/show/qks/sls26okt10/speed.asp

Webbsändningen redigeras dagarna efter tisdagssammankomsten varför den läggs ut tidigast fre 29 okt. 

Man behöver inte vara medlem för att se sammankomsten och man behöver inte föranmäla sig till - det går bra att komma kl. 17.30 och bara sätta sig ner och lyssna och delta i den efterföljande diskussionen.  

Varmt välkomna! 

Vänliga hälsningar

Ulf Gunnarsson, ordförande i Läkaresällskapets Forskningsdelegation

Malin Wåhlin, sekreterare i delegationen

 

2010-03-30

Hej alla medlemmar i SGF,

Bifogar program för NGFs möte på Island. SGF står utanför samarbetet tills vidare av kostnadsskäl då vi har inte kunnat enas med NGF om en rimlig avgift för medlemskapet. 

Anne Ekdahl, ordf. Svensk Geriatrisk Förening
 

2010-02-13

Yngre Geriatriskt Symposium (YGS) 

är ett årligen återklommande evenemang tänkt att vara en mötesplats för ST-läkare och nyblivna specialister i Geriatrik, ett forum för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. YGS finansieras enbart av deltagaravgifter och bygger på ideellt arbete från styrgruppen.

YGS 2010 kommer att hållas i Stockholm 18-19 mars.
Temat är Gerontologi och senaste forskningen inom Alzheimer.


Gerontologi är Delmål 1 i nya ST målbeskrivning och ska bland annat uppnås med kurs eller större yrkesrelaterad sammankomst. Oss veteligen finns ännu ingen kurs i Gerontologi och det är därför ett ypperligt tillfälle för alla ST-läkare att delvis uppnå detta delmål.

I deltagaravgiften, 1700 kr, ingår deltagande i symposiet, kaffe, lunch och gemensam middag på torsdag kväll. Deltagarna får själva stå för resa och boender. Max 60 deltagare, först till kvarn gäller!
Program>>


2010-02-17

”Geriatrikens roll i framtiden”


Rapport från Geriatrikdagarna i Stockholm 4-5 februari 2010
Så gott som årligen anordnas geriatrikdagarna i Stockholm för förvaltningens tjänstemän och de geriatriska verksamheterna. Nedan följer en sammanfattning av årets Geriatrikdagar. Lars-Erik Holms avsnitt ”Äldrevårdens behov av geriatrisk kompetens” är mer utförligt refererat (främst kopior av PP-bilder) då det kan vara av bredare intresse vad vår generaldirektör på Socialstyrelsen vill lyfta fram.
Läs rapporten>>


2010-01-13
Swedish Brain Power får 100 miljoner kronor för forskning som är inriktad på tidig diagnostik och behandling samt förbättrad vård av patienter med Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS.
Läs mer>> 

  

091217

Till alla medlemmar i Svensk Geriatrisk Förening


 
Nu när året går emot sitt slut och helgerna stunder skulle jag vilja avrunda mitt fjärde år som ordförande med lite reflektioner.
 
Är just nu på väg hem från möte i Riksdagen. Snöen har åter överraskat SJ - och mit tåg "försvann" från tavlorna, men en snäll tågman hjälpte mig till detta gamla regionaltåget i snigelfart hem till Linköping två timmar senare.
 
På mötet i Riksdagen fick jag träffa ministrarna Maria Larsson och Gunilla Karlsson med flera politiker och inte minst många trevliga och kunniga tjänstemän. Tillsammans med bl a Yngve Gustafsson och min företrädare som ordf. Gunnar Akner höll vi den geriatriska fanan högt och det fanns flera företrädare från kommun och omsorg samt SKL. Något som särskilt jag - men även andra - betonade var vikten av ersättningssystem som  gynnar ett helhetstänkande kring den multisjuka äldre.
 
Jag hade från Gösta Bucht i Umeå sedan tidigare och från Ingegerd Nydevik i Södertäljeoch helt nyligen (Riksstämman i år) fått material som tydligt visade på geriatrikens överlägsenhet i kvalitet OCH ekonomi när det gäller omhändertagande av de äldre i särskilda boenden -- tack Gösta och Ingegerd för ert material som jag tror väckte uppmärksamhet.
 
En trevlig reflektion från dagen var hur pass bra vi alla la olika pusselbitar i det spelet som skall få till en bättre äldrevård - visst - det fanns motsättningar - men de var få. Jag hoppas innerligt att dagens möte kommer att sätta sina spor i förslag och policydokument från Regeringen - och allra helst att det kommer att bli blocköverskridande lösningar.
 
Ett alldeles särskilt tack för året vill jag rikta ordförande i Demensförbundet Stina-Clara Hjulström. Motorn bakom pensionärsorganisationernas upprop. Och många av oss vet också att hon drog ett kraftigt strå till stacken kring att geritriken fick kvarstanna som en egen specialitet - så återigen - stort tack Stina-Clara!
 
Just nu pågår ett multiprofessionellt samarbete med PRO för att bilda underlag för deras sjukvårdspolitik och som ni säkert läst i diverse mail och utskick är vår samverkan med pensionärsorganisationerna på ett annat plan än för några år sedan - jag tror att vi i dem har en supporter grupp som gör att geriatriken inte behöver känner sig hotat även om mycket jobb återstår.
 
Ni skall få julklappar från mig:
Metaanalysen från Baztan detta år som (återigen) visar på geriatrikens överlägsenhet när det gäller geriatriska patienter och
Uppropet från pensionärsorganisationerna.
Hoppas det kan ge lite trevlig och starkande julläsning - och glöm ine att referera till detta i passande sammanhang!
 
Jag vill önska er alla en riktig fina helger med tid för omtanke för både er själva och dem ni håller allra mest av.
 
Vi syns i det nya året med nya kraftfulla geriatriktag!
 
många snöiga hälsningar från
 
Anne Ekdahl

Metaanalysis Baztan

Uppropet från pensionärsorganisationerna

 

2009-12-01
Symposiereferat 

Möte om brister i äldres läkemedelsanvändning

 

Kvarstående allvarliga brister i äldres läkemedelsanvändning belystes på en konferens ordnad av Nestor FoU-center, Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting. Hoppingivande är dock den breda enigheten om problemen, ansåg moderatorn överläkare Kerstin Hulter Åsberg. 
Läs mer>>
 

2009-11-10

Ett stort GRATTIS till professor Yngve Gustafsson till priset!

 
Under konferen "Sluta slösa, satsa på geriatriken" 091109 utdelade Demensförbundet en check på 1 miljon kronor.
Priset överlämnades av HM Drottningen till en mycket glad Yngve som för stunden blev alldeles mållös!
 
Inför konferensen hade PRO, RPG, SKPF, SPF, SPRF (de 5 pensionärsföreningarna) och Demensförbundet satt ihop en kravlista till politikerna där man bla krävde geriatriska kliniker och vårdplatser i varje sjukvårdsdistrikt/landsting, mera geriatrisk forskning och mera geriatrik i läkarutbildningen.
 
Grattis önskar vi alla oss geriatriker - och än en gång Yngve.
 
Styrelsen för Svensk Geriatrisk Förening!

 

2009-07-15

Alvar Svanborg har avlidit

Alvar Svanborg, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin, har avlidit. Han var bland annat känd för att han inledde den omfattande befolkningsstudien H70. Det är en unik longitudinell och epidemiologisk hälsoundersökning som fortfarande pågår. Alvar Svanborg startade H70-undersökningen 1971, då nästan 400 70-åriga män och kvinnor rekryterades till studien.

H70-undersökningen är enpopulationsbaserad studie av normgivande åldrande hos 70-åringar, som fokuserar på både medicinska och kognitiva mått. Sedan starten har fem olika omgångar med nya 70-åringar undersökts för att ingå i studien, och ett antal sekulariserade trender av mental och fysisk hälsa har beskrivits inom födelsekohorterna.

Hittills har studien bland annat kunnat visa att 70-åringarna blivit lyckligare gifta och mer sexuellt aktiva än tidigare och att enbart glömska inte är tillräckligt för att kunna förutsätta vem som kommer att utveckla demens.

Idag koordineras H70-studien av flera forskargrupper, framför allt inom
geriatrik, primärvård och epidemiologi. Även internationella forskare
genomför studier baserat på materialet i H70.

Alvar Svanborg föddes 1921 och disputerade 1951 vid Karolinska Institutet.
Tre år senare blev han biträdande överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset och
1966 fick han tjänst som klinikchef vid geriatriska kliniken III vid Vasa
sjukhus. Mellan 1978 och 1988 var han verksam som professor i geriatrik
vid Göteborgs universitet. Efter pensioneringen från Göteborgs universitet
tilldelades han en tjänst som professor i geriatrik vid University of Illinois of
Chicago. Han återvände till Sverige 1999.
Alvar Svanborgs forskargärning resulterade i ett betydande antal
publikationer och han erhöll även många prestigefyllda priser för sina
forskningsinsatser. Alvar Svanborg är djupt saknad av ett stort antal
medarbetare, såväl i Göteborg som internationellt.

2009-08-27

Ny bok

Frontallobsdemens  (Landahl Pia / Kilander Lena / Ingelsson Martin)

Frontallobsdemens är i stor utsträckning de anhörigas sjukdom. Sjukdomsyttringarna är egendomliga och kan göra omgivningen generad och förbryllad. I Frontallobsdemens – den förbryllande sjukdomen ges kunskap om sjukdomen som leder till en ökad förståelse för både patientens och de anhörigas situation.

Läs mer och beställ>>

 
Frontallobsdemens

2009-08-24

SGF i Almedalen 2009

 

Läs mer under separat flik>>

2009-06-09

The French Embassy in Sweden and the Swedish-French Association for Research (AFSR) launch the first edition of a national prize rewarding the work of young researchers, PhD students or postdoctoral fellows.
Placed under the high patronage of Collège de France (Paris), the French-Swedish Prize for excellence in Research is supported and sponsored by L’Oréal. Focused on basic and applied research, its main goal is to promote and encourage research and scientific vocations among young researchers. It has also the ambition to bring closer the French and the Swedish scientific communities.
Three prizes will be awarded. They include awards from 5 000 to 30 000 SEK and a scholarship for a one month internship in a laboratory in France.

THEME for 2009: “Human Health and ageing”

CALL FOR APPLICATION:

You are a young scientist?
Your research work corresponds to the theme for 2009?
Take your chance to win the French-Swedish Prize for excellence in Research 2009!
Deadline for submission: September 30, 2009

More information:
- Poster
- www.ambafrance-se.org (in Swedish)
- www.ambafrance-se.org (in French)

 

2009-05-26
Geriatrik under utveckling!
Nya akutgeriatriska platser inom Geriatriken vid Länssjukhuset i Kalmar.

Verksamhetschef Arne Sjöberg:. ”– Under perioden 16 april – 17 juni 2009 har 8 nya akutgeriatriska platser tillskapats vid den Geriatriska kliniken. Målgruppen är De Mest Sjuka Äldre, patienter som annars skulle ha hamnat inom invärtesmedicin. Målet är en helhetsvård med geriatrisk utredning, behandling och vårdplanering. Projektet kommer att utvärderas( diagnoser, ålder, medelvårdtid, beläggning, återinläggning mm).

Landstinget i Kalmar Län genomförde en revision 2007 som visade på behovet av ett annat omhändertagande av denna patientgrupp. Det finns nu på varje sjukhus i länet (Kalmar Länssjukhus, Västerviks sjukhus samt Oskarshamns sjukhus) en projektgrupp som tittar på detta. På Länssjukhuset i Kalmar finns redan ett äldreteam sedan hösten 2008 i vilken en geriatriker finns med( + sjuksköterska, arbetsterapeut, farmaceut samt biståndshandläggare från den största kommunen, Kalmar.) Äldreteamets arbete ska utvärderas i slutet av maj 2009 för att eventuellt permanentas. Detta teams arbete är avgörande för patientflödet till de nya akutgeriatriska platserna.

För kontakt: arnes@ltkalmar.se

 

2009-04-20

NY BOK!

 

 

”Den äldre Parkinsonpatienten”
Denna bok har tillkommit med fokus på den äldre Parkinsonpatienten med olika infallsvinklar och med författare verksamma inom olika kompetensområden avsedd för verksamma kliniker inom flera discipliner. Den tänkta läsekretsen är geriatriker, sjukhemsläkare, läkare på äldreboenden, allmänläkare, läkarstuderande, sjuksköterskor och paramedicinare, men också patienterna själva och deras anhöriga.

Boken är tänkt som en praktisk vägledning med instruktioner och ibland som uppslagsbok för handläggningen av den äldre Parkinsonpatienten som i högsta grad präglas av ett individualiserat omhändertagande.

Den äldre parkinsonpatienten (Eds Johan Lökk & Ann-Kathrine Granérus) (Produktion: Eevalisa Edfjäll, Orion, Pharma AB. Tryck: Sandvikens Tryckeri. ISBN 978-91- 633-3692-9)

Ur innehållet: Kognitiv svikt och demens vid Parkinsons sjukdom (PS), Depression vid PS hos äldre, Andra psykiska symptom hos äldre med PS, Smärta, Läkemedelsbehandling vid PS hos äldre, Anhörigas situation, Ät- och kostproblem, Sjukgymnastik, Hur kuratorn kan hjälpa patienter, m m.

Boken kan beställas från ParkinsonFörbundet, Tel: 08-546 405 27 eller Fax: 08-546 404 39 och kostar 239:-
2009-03-06

Geriatriskt kvinnoforum 2009

Lagom till den internationella kvinnodagen samlades drygt 70 kvinnliga geriatriker i Stockholm för att delta i det 2:a Nationella Geriatriska Kvinnoforum ”Geriatrik från topp till tå”.

Invigningstalare var Alexandra Charles, ordförande i 1,6 miljonerklubben, som berättade om föreningens verksamhet och hur man arbetar för att påverka beslutsfattare att avsätta större resurser till forskning om kvinnors sjukdomar. Alexandra Charles berättade inlevelsefullt om sina egna erfarenheter hur äldrevård och äldreomsorg fungerar i Sverige och framförde förhoppningen att vi skall kunna bidra till förbättringar i framtiden. Hon betonade dels vikten av tidigt lära

människor att förebygga sjukdomar och dels att samhället måste satsa mer på geriatrisk vård och forskning.

Prof. Birgitta Evengård och Alexandra Charles

Alexandra Charles sprudlande entusiasm inspirerade säkert flera mötesdeltagare att bli medlemmar i 1,6 miljonerklubben (www.1.6miljonerklubben.com).

Professor Birgitta Evengård från Umeå Universitetssjukhus pratade om den (o)jämställda vården genom att presentera Tvättsäcksprojektet. Projektet initierades genom syster Berits observationer av storleksskillnaden på tvättsäckar i de kvinnliga och manliga duschrummen och slutade med nationella och internationella publikationer (Lakartidningen. 2005 Oct 3-9;102(40):2846-8, 2850-1, Int J Dermatol. 2008 Feb;47(2):144-9) och till och med diskussion i Europa kommissionen i Strasbourg 18 månader senare.

Överläkare Lena Kilander från Akademiska Sjukhuset i Uppsala presenterade demenssjukdomar från ett anhörigperspektiv. Hur länge ska man kämpa ensam? Vilken hjälp kan man få från kommunen och när? Vilka problem ställs anhöriga inför och vilka coping-strategier används?

SGF ordförande Anne Ekdahl berättade om SGF:s aktiviteter samt preliminära planer att delta i Almedalsveckan 2009. Wilhelmina Hoffman (SGF) presenterade Svenskt Demens Centrums (www.demenscentrum.se) aktiviteter.

Överläkare Lena Leissner från Örebro Universitetssjukhus höll ett uppiggande föredrag om sömn. Hon diskuterade varför vi sover bort 25 år av våra liv, hur sömnmönstren förändras med stigande ålder, vilka läkemedel som ger sömnsvårigheter och varför man på äldre dagar somnar lättare efter en kopp kaffe.

Dr. Ewa Waern, osteoporosforskare från Göteborg, poängterade att mer än 50% av alla över 80 år lider av osteoporos som således nog är vår mest underdiagnosticerade och underbehandlade sjukdom. Ewa Waern förespråkar lite extra fett – vi tränar skelettet mera – vi faller lite mjukare och vi bildar lite mera östrogen. Glädjande är att osteoporosläkemedel är utprovade på de patientgrupper som behandlingen är avsedd för, dvs äldre kvinnor. Samtidigt bör understrykas att osteoporos inte enbart är en kvinnosjukdom.

Dagen avslutades med sammanfattande reflektioner av Wilhelmina Hoffman. Hon konstaterade bl.a. att vi idag fått höra att kvinnor använder 25 år av livet för att sova och ca 10 år för att banta –– så nog kan man förstå vart livet tar vägen…
En nöjd åhörargrupp var enig om att ordna ett nytt Kvinnoforum nästa år.

Stort tack till de sponsorer som gjorde det möjligt att anordna mötet – Novartis, Meda, Nestlé Nutrition och Nycomed.


2009-02-03
 

Verksamhetschefsträff 2009

Den 30 januari 2009 anordnade SGF ett möte för landets verksamhetschefer med temat ”Värdighet och kompetens inom geriatriken”

Till mötet kom 51 deltagare och huvudtalare var Socialdepartementets enmansutredare Thorbjörn Larsson, som presenterade Värdighetsutredningen (SOU 2008:51). Han kommenterade utredningen och gav en rad goda exempel hur man kan förändra vården för patientens bästa. Erfarenheter från både Ersta diakoni i Sockholm och den välkända sjukhemsföreståndaren Thyra Franks ”Pleijehemmet Lotte” i Köpenhamn visar olika möjligheter av individuellt anpassad äldreomsorg med respekt för människovärdighet.

Anna Sundberg och Frida Nobel (Socialstyrelsen/SGF) presenterade den nya ST-utbildningen och nya kriterier för att säkerställa god kvalitet. De nya föreskrifterna (SOSFS 2008:17) finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida. Där kan man även hitta svar på de oftast ställda frågorna. Efterföljande diskussion om handledarutbildning, dubbelspecialisering, vem som är ansvarig för ST-utbildning inom den privata sektorn etc visade på ett brett intresse för det nya utbildningsprogrammet.

SGFs ordförande Anne Ekdahl sammanfattade dagen som ett aktuellt och lyckat arrangemang. Utvärderingen som gjordes direkt i anslutning till mötet visade på en skala 1-10 medel på 8,3 på de båda frågorna: "Vad var ditt helhetsintryck av dagen" och "Nyttan av dagen i ditt fortsatta arbete".

Vice ordförande Arne Sjöberg fastslog den 29 januari 2010 som dagen för nästa möte för de geriatriska klinikernas verksamhetschefer.

2008-12-07
Låna en portfölj med 1940-talets musik!
Hur lät det på 40-talet? Vad dansade man då, till vilka artister – och var?
Frågor som dessa får levande svar i det lånematerial om 1940-talets musik som Statens musikbibliotek och Svenskt visarkiv har tagit fram. Det består av olika handlingar – naturtrogna kopior av dokument som noter, foton, pressklipp och revyprogram – med anknytning till musiken under 1940-talet.

2008-08-21
Gun och Bertil Stohnes stiftelse
15 september är sista dagen söka medel från Gun och Bertil Stohnes stiftelse inom området geriatrik och åldersforskning. 
Läs mer>>

2008-04-30
Läs sammanfattningen från Yngre Geriatriskt Symposium, YGS , i Jönköping 3-4 april 2008. YGS är ST-läkarna i geriatriks årligt återkommande träff där man lär sig mer om geriatrik och framför allt skapar nätverk.
Läs vidare >> 

2008-04-30
Mötesreferat från den första "Geriatriska Verksamhetsträff", 14 mars 2008 i Läkarförbundets lokaler, Kompagnigatan 9, Stockholm.

"Med en viss bävan (inte minst från er ordförande) kallade vi äntligen till ett geriatrisk verksamhetsträff som löpte av stapeln den 14 mars i Stockholm.
Genom letande på Internet, gamla sändlistor och personliga kontakter havde styrelsen lyckats identifiera ca 50 geriatriska verksamheter i Sverige – och hälften av dessa verksamheter fanns representerade vid mötet där vi var totalt 54 personer. Det fanns flest verksamhetschefer, men också många verksamhetsutvecklare"
Läs vidare >> 

2008-03-11
Handlingsplan SPUR för Svensk Geriatrisk Förening
För att få till stånd betydlig fler och återkommande SPUR-inspektioner inom specialiteten för att höja kvaliteten på vår specialistutbildning inom geriatrik.

2008-02-28
Invigning av NU-sjukvårdens nya palliativa vårdavdelning, Uddevalla sjukhus
Läs mer>>

2008-02-18
New technologies for active ageing and longer independent living
Europaparlamentet har beslutat om forskningsmedel till ett program om ”assisted living” för äldre och funktionshindrade
Läs mer>>

2008-01-23
Måldokument för specialistutbildning
Läs hela måldokumentet!

2008-01-23
Populärversion om stroke
Nu finns patientversionen av strokeriktlinjerna från 2005 att ladda hem i pdf-format via nedanstående länk:
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/9875/2007-114-59.htm

 
Senast uppdaterad 2012-03-25