Välkommen till verksamhetschefsdagarna på Lejondals slott

12-13/4 2018

Vi vänder oss till verksamhetschefer, medicinskt ansvariga läkare, geriatriskt utbildningsintresserade samt studierektorer som är ansvariga för geriatriska ST-läkare.


Anmälan görs via e-post till Agneta Carlsson, anmalan.sgf@gmail.comsenast den 14 mars. Anmälan är bindande.

Pris: 5 000 kr. I priset ingår deltagaravgift, kost och logi, (två luncher, en trerättersmiddag, för- och eftermiddagskaffe och frukost) 

Vänligen uppge namn, arbetsplats och fullständig fakturaadress och om du önskar specialkost

Om du vill ha hjälp med transport från Bro pendeltågsstation, uppge vilken tid du kommer till Bro så väntar transport där för vidare färd till Lejondals slott. 

Om du inte har för avsikt att övernatta är vi tacksamma om du meddelar detta.

Varmt välkomna!

Arne Sjöberg och Gunilla Brissman
Svensk Geriatrisk Förening

 


 

 

Kostnadsfri webutbildning lanserad!

 

 

Palliation ABC är en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. 

Hitta fler e-utbildningar på 

 Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

 

 


 

 

FRAILTY - GERIATRISK SKÖRHET  

 Aktuell frailtyforskning i Sverige

Möte på Stockholms sjukhem 

 Måndag 23:e April 9.30-14.00 

 

Anmälan och Program

 

 


 

Internatonellt symposium om multisjuiklighet i Stockholm


Multimorbidity research at the cross-roads: developing the evidence for clinical practice and health policy


21-22 Maj 2018 i Stockholm, Nobel Forum 

Anmälningen för YGS 2018 är öppen!

YGS, önskar alla blivande geriatriker och nyblivna specialister välkomna till 2018 års symposium 11-13:e april i Malmö!

Symposiet kommer hållas i gamla hovrättens vackra byggnad, som nu renoverats till konferens- och kontorslokaler under namnet High Court, mitt i centrala Malmö.

 


 

Planera redan nu för kommande möten 2018

 

12-13/4 Verksamhetschefsdagar på Lejondalsslott, lunch-lunch

13-14/9 Geriatriskt Forum

 Nytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är färdig och finns nu för hämtning!

Särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

-rekommendationer och råd i kortfattade broschyrer

från Stockholms läns läkemedelskommitté 

och från Region Västmandland

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2018-03-25
Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 550 kr, alla övriga 300 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!