Välkommen

Barnkirurgi är en i Sverige relativt liten specialitet med cirka 100 medlemmar i vår specialitetsförening. Har Du intresse eller frågor kring vår specialitet går det bra att kontakta någon i styrelsen.
Läs mer om Svensk barnkirurgisk förening...

 


Aktuellt

Anteckningar från styrelsemötet 2018-04-18
finns nu tillgängligt här

2018-06-04


12 ‐15 november, kurs i Barnurologi och uro‐nefrologi
(
Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet)
Målgrupp: ST‐läkare och specialister inom barnkirurgi och urologi samt ST‐läkare och specialister med intresse för uro‐nefrologi inom pediatrik och allmänkirurgi samt till uroterapeuter.
Information och anmälan

2018-06-04


Ansök om WOFAPS-stipendier senast 30 maj 2018
Läs mer här.

2018-05-25


Nya versioner av Nationella riktlinjer för gastrostomi
är publicerade här.

2018-05-20


Akademiska sjukhuset söker ST-läkare i barnkirurgi
Sista ansökan: 2018-05-31
Läs mer om tjänsten här.

2018-04-16


Översikten över planerade ST-utbildningsdagar kommande år,
finns nu tillgänglig här.

2018-03-19


Kirurgveckan 2018 i Helsingborg.
Information om abstract mm finns här.

2018-02-18


Anteckningar från styrelsemötet 2018-01-24
finns nu tillgängligt här

 2018-02-06


 

Anteckningar från styrelsemötet 2017-11-21
finns nu tillgängligt här

 2017-12-05


Utvärderingsinstrument vid bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling finns nu publicerade här.

2017-11-26


Anteckningar från styrelsemötet 2017-09-21
finns nu tillgängligt här

2017-10-23


Kommande ST-dagar
25-26 januari 2018 i Uppsala (Anorektala missbildningar och Hirschsprungs sjukdom)
Här finns dagens program och en flyer att sprida.

2017-10-18


Barnkirurgin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus söker tre nya chefer
Sista ansökningsdag 25/10. Läs mer här.

2017-10-10


Anteckningar från årsmötet 2017-08-23
finns nu tillgängling här.
Dokumentet kommer att uppdateras med underskrifter inom kort.

2017-09-03


Anteckningar från styrelsemötet 2017-08-22
finns nu tillgängligt här

2017-08-31


ST-dagarna i Göteborg 14-15 september
Här finns schema samt artiklar som skall diskuteras under respektive Journal Club. Varje ort har tilldelats ett ämne där den aktuella orten skall redogöra för artikelns innehåll och leda efterföljande diskussion.
Glöm ej att anmäla ert deltagande samt eventuella allergier till sekreterare Lena Ericsson på lena.k.ericsson@vgregion.se.
Anmäl också ert deltagande till kursmiddagen till sekr Lena Ericsson

Väl mött i Göteborg!
Mvh Cathrine Gatzinsky Studierektor Barnkirurgen Göteborg

2017-08-29


PÅMINNELSE!
Gästföreläsning av Professor Alan W Flake 

Inbjuden föreläsare till SFOG mötet i Stockholm v 35.
Tid: Torsdag 31 augusti kl 15-17
Plats: Rehabsalen, Norrbacka
Läs mer...

2017-08-29


Inför årsmötet finns nu:

Föredragningslista mm
Årsberättelse 2016-17

2017-08-23


Rapport från UEMS årsmöte

för sektionen för barnkirurgi
kan läsas här

2017-08-22


Anteckningar från styrelsemötet 2017-06-07
finns nu tillgängligt här

2017-08-22


Viktig information angående medlemsmiddagen på Restaurang Sjön i Jönköping 23/8

  • I den första informationen som gick ut fick man välja mellan fisk och kött till huvudrätt. En ändring gör att det endast kommer att serveras fisk. Om detta stöter på hinder, ex allergi, vänligen maila k.anna.borjesson@gmail.com.
  • Till alla er som ännu inte anmält sig till årets medlemsmiddag – gör det!
    Maila till k.anna.borjesson@gmail.com

Väl mött i Jönköping!
Anna Börjesson, Sekreterare Svensk Barnkirurgisk Förening

2017-08-18


Kallelse till årsmöte 23/8 2017
Samtliga medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening kallas härmed till föreningens årsmöte,
Sal K11, Elmia, Jönköping (Elmiavägen 15), kl 16.45 – 17.45.
Väl mött!

2017-08-14


Nu är det dags att anmäla sig till höstens ST dagar i Göteborg.
Ämnet är Esofagusatresi.
Start: torsdag 14 september med fika 10-10.30
Avslut: fredag 15 september med "grab and go" lunch cirka 13.00

SCHEMA: Kommer snart
ANMÄLAN: senast 3/9 till lena.k.ericsson@vgregion.se

mvh,
Cathrine Gatzinsky, Göteborg

2017-08-14


VÄLKOMNA på medlemsmiddag på Restaurang Sjön, Jönköping 23 augusti 
OSA till k.anna.borjesson@gmail.com senast 15/8
Läs mer...

2017-07-10


OBS - uppdaterat schema är publicerat

Hej barnkirurger,
Vill så här inför semestern påminna om föreningens program på kirurgveckan i Jönköping onsdagen den 23 augusti.
Vi har i år glädjen att välkomna gästföreläsare Dan Wood från University College Hospitals of London...
Läs mer här om Dan Wood, schema mm. 

...Med önskan om en skön sommar och ett trevligt möte i augusti

Sofia Sjöström
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Barnkirurgisk Förening

2017-07-10


Gästföreläsning av Professor Alan W Flake 
Inbjuden föreläsare till SFOG mötet i Stockholm v 35.
Tid: Torsdag 31 augusti kl 15-17
Plats: Rehabsalen, Norrbacka
Läs mer...

2017-07-02


Information om 
ESPU 2017 -
the 15th Educational Committee Annual Course
15-16 september 2017 i Polen finns här

2017-06-20

 


 

Ny tjänst i Uppsala,
Specialistläkare, utbildningstjänst inom Barnurologi
Läs mer här

2017-06-11


Anteckningar från styrelsemötet 2017-05-16
finns nu tillgängligt här

2017-05-30

 


Påminnelse!
Inför kirurgveckan i augusti ombeds alla medlemmar ägna några minuter åt att fylla enkäten angående adolescensverksamhet. Tack för hjälpen! 
Klicka här för att komma till enkäten.

2017-05-16


Information om
ISPSR 2017 -
the 30th International Symposium on Pediatric Surgical Research
8-10 september 2017 i Indien finns här

2017-04-27

 


Uppdaterad medlemslista
Meddela gärna sofia.mansson@vgregion.se om någon saknas eller det blivit något annat fel.

2017-04-12


Anteckningar från styrelsemötet 2017-01-18 
finns nu tillgängligt här

2017-01-31


Information om
International meeting of pediatric airway teams - INPAT
6-8 april i Italien finns här

2017-01-30


Barnurologen på Karolinska söker ny överläkare
Sista ansökningsdag är 2 februari, här finns den publicerade annonsen.

2017-01-25


I senaste numret av tidskriften Svensk Kirurgi finns referat från den barnkirurgiska dagen, bläddra fram till s. 34-36.

2017-01-20


Anteckningar från styrelsemötet 161208 
finns nu tillgängligt här

2017-01-20


NYHETER ARKIV

 Senast uppdaterad 2018-06-04

Webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se