Aktuellt från Västerbotten:

Karriärkväll i Västerbottens den 6 april 2017
Läs mer här och anmäl dig!


Nu finns lokala kollektivavtal med Västerbottens läns landsting på hemsidan eller klicka här!

Från Sveriges läkarförbund:


2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-06-26
Kansli:

Västerbottens läns läkareförening
Byggnad 13B, målpunkt S3
Karta: Klicka här!

Postadress:
Västerbottens läns läkareförening
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Karin Bäckström, kanslichef
vlf@vll.se
Tel 090-785 29 10
Mobil 072 245 29 10

Huvudskyddsombud inom VLL:
Jan Sundling
jan.sundling@vll.se
Tel 090 785 12 30
Mobil 070 621 34 55

Om kansliet är obemannat kontakta:
medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12