Information om medlemsärenden

Alla medlemsärenden som inkommer till kansliet via mail eller telefon återkopplas inom 2 arbetsdagar. 


Chefspriset – Östra Skånes Bästa Läkarchef

 

Läkarförbundet ser stora fördelar med att läkare tar chefsansvar i vår kunskapsintensiva verksamhet. Svensk sjukvård ska arbeta för ökad kvalitet, produktivitet och tillgänglighet och det är en stor fördel om ledare i denna organisation har en gedigen medicinsk utbildning. I en verksamhet där resurserna inte är oändliga behövs chefer som har förmåga att prioritera utifrån medicinska behov och medicinsk etik samt förutse konsekvenserna av olika beslut för att förbereda och parera för ev svårigheter. Läkare som chefer har också god förmåga att kritiskt värdera nya medicinska rön och dra nytta av dem i verksamhetens utveckling. Sveriges läkare har ett stort ansvar i utvecklingen av framtidens sjukvård och därför behövs läkare som chefer och ledare inom alla nivåer för att ge en god sjukvård åt hela Sveriges befolkning.

Östra Skånes Läkarförening verkar i en förvaltning som vi anser behöver fler läkare i chefspositioner. Därför instiftade Östra Skånes Läkarförening ett chefspris 2016 för att uppmuntra och visa vår uppskattning för våra kollegor som axlar chefskapet på ett bra sätt. Våra medlemmar har fått nominera läkare som är chefer och utifrån nomineringarna har styrelsen röstat fram vinnaren till ”Östra Skånes Bästa Läkarchef”. 2016 års pris gick Hedvig von Schantz, enhetschef läk, Barn- och ungdomsmedicin, CSK och Hässleholm

2017 nominerades:

Anna Sjöberg, MLA Röntgen Öst CSK            

Lars-Erik Wirestrand, verksamhetschef Hud CSK

Caroline Schön, verksamhetschef VC Sjöbo                            

Rickard Claesson, verksamhetschef KK Ystad                         

Marie Fagerberg, enhetschef läk KK Ystad  

Lars Gillberg, enhetschef läk OpAnIVA CSK                             

Helene Holmer, enhetschef läk Medicin CSK                                                       

Stefan Nilsson, verksamhetschef Med CSK

 

Östra Skånes Bästa Läkarchef 2017 gick till:

 

Marie Carlsson Fagerberg, enhetschef läk, Kvinnokliniken Ystad

 

 

Utdrag ur motiveringarna:

 

Marie Fagerberg sätter både sina medarbetare och verksamhetens patienter i första hand. Hon har en förmåga att se varje medarbetare och verka för en meningsfull vardag utifrån den enskildes
förutsättningar. Med en gedigen klinisk bakgrund samt akademiska erfarenheter är hon en självklar källa till kunskap och samtidigt alltid ödmjuk och lyssnande inför medarbetares bidrag och synpunkter.
Marie har en förmåga att sätta svårigheter på arbetsplatsen i ett sammanhang och bidrar till lösningar som skapar acceptans och främjar gemenskap i läkargruppen. Marie utför ett stort arbete för att skapa förutsättningar för medarbetare att kombinera arbetsliv med privatliv.
Såväl arbetsuppgifter som arbetstider anpassas efter individuella behov. Marie ser även till att skapa arbetsro i verksamheten genom att hantera frågeställningar och problem i organisationen på den nivå som gagnar verksamheten bäst. Genom sitt ihärdiga arbete och gedigna engagemang som enhetschef skapar Marie en välfungerande och attraktiv arbetsplats för en mångfald av medarbetare_ _ _

Marie Carlsson Fagerberg leder läkarna på Kvinnokliniken i Ystad med vänlig tydlighet, professionalitet och inte minst med ett stort inslag av humanism, som inte är det vanligaste man stöter på. Detta är värt att premieras_ _ _

 Med stort lugn och stor mental närvaro får Marie Fagerberg oss att känna oss viktiga och sedda. Detta ger en vilja att bidra och arbeta för teamet och gruppen med patienternas bästa för ögonen. För att patienterna är i centrum, det råder det ingen tvekan om och duon signalerar tydligt att det är möjligt att erbjuda god vård. Hur det förhåller sig med budgeten vet jag inte men att många läkare i Skåne tar sin tillflykt till denna gröna ö är ett faktum. Vi stortrivs!

Monica Prieto Arnfelt

Avgående Ordförande

 

   

 

 

Sahar Janfada-Baloo

Ordförande per 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Carlsson Fagerberg leder läkarna på Kvinnokliniken i Ystad med vänlig tydlighet, professionalitet och inte minst med ett stort inslag av humanism, som inte är det vanligaste man stöter på. Detta är värt att premieras_ _ _

​Vårbudgeten: Läkarförbundet välkomnar regeringens satsning på tillgänglighet och personal i vården

- Enbart mer pengar löser dock inte dagens situation med bristande tillgänglighet. Det krävs riktiga långsiktiga reformer. Hela befolkningen måste garanteras en fast läkare, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Läs mer

​Åtta av tio vill ha fast läkare enligt ny undersökning från Novus

Sveriges läkarförbund har bett Novus fråga drygt 2 000 invider om hur de ser på fast läkare.- Undersökningen visar att sex av tio inte har en fast läkare. Av dem som saknar det vill hela 80 procent ha det, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. 

Läs mer

DEBATT: Politikerna lovar att rädda primärvården men håller tunt

Medan befolkningen förtvivlat försöker få tid hos en läkare utlovar politiker vårdkontrakt och vårdkontakt. Medan patienten ligger i timmar på en hård brits på akutmottagningen utlovas satsningar på personcentrerad vård. Det utlovas en professionsmiljard, men fortfarande finns ingen tid på vårdcentralen, skriver Heidi Stensmyren i en debattartikel i tidningen Metro idag.

Läs mer

Se Heidi Stensmyren i TV4 Nyhetsmorgon

Stor ökning av sjukskrivningar för utmattningsdepression bland läkare. En undersökning som gjordes förra året av Svenska Ditsriktsläkarföreningen visade att var femte läkare i primärvården har varit sjukskriven på grund av stress. 


Läs mer
Senast uppdaterad 2018-02-15
Kansli

Gamla Spädbarnshemmet
CSK
291 85 Kristianstad


Mare Johansson

Handläggare
Tfn: 044 309 26 80
E-post: mare.johansson@skane.se 

Ansvarar för:

  • Administration
  • Webbdesign
  • Grafisk design
  • Möten och konferenser
  • Kommunikation


DSL - De Skånska Läkarföreningarna

www.slf.se/dsl

 


Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12