Från och med 1 mars 2018 kommer kansliet vara bemannat:

tisdagar och onsdagar  8:30 - 16:00.

Måndag, torsdag och fredag kan Du nå mig via mail birgit.koivisto@slf.se eller telefon 010-4356664.


 

Nästa styrelsemöte blir den 13 juni kl. 13:00  (gemensam lunch kl:12:30)


Hej!

Här är en länk till föreningens medlemsbrev: 

https://wp.me/p9GmA6-n

 

Med vänlig hälsning

Fredrik Pellmé

ordförande, redaktör.

 


 

Regiongemensam Läkarförening i VGR

 

I dagsläget finns fyra läkarföreningar inom Västra Götalandsregionen som samarbetar genom regionföreningen Läkarföreningar i Väst, LiV. Sedan VGR bildades 1999 har allt fler beslut om rör sjukvården, arbetsvillkor och vår arbetsmiljö flyttats från förvaltningsnivå till regional nivå. Det har blivit uppenbart att nuvarande struktur för att organisera oss fackligt inte längre är funktionell. Inte minst märks detta för läkare verksamma inom Närhälsan som är en och samma förvaltning i hela regionen.

Med anledning av detta pågår ett arbete med att hitta former för att kunna bli en läkarförening i regionen. I arbetet föreslås att det kommer finnas sektioner som motsvarar förvaltningarna. Vår ambition är att på detta sätt kunna bli starkare på regional nivå samtidigt som vi genom sektionerna finns nära våra medlemmar. Alla medlemmar kommer ha möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning genom närvaro på respektive sektions årsmöte.

Vill du veta mer om arbetet kan du läsa de rapporter som arbetsgruppen presenterat för LiV:s styrelse och som finns att hämta nedan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din lokalförenings representant i den projektgrupp som arbetar vidare med frågan. 

Göteborgs Läkarförening: Emma Spak
Nordvästra Götalands Läkarförening: Emelie Hultberg
Skaraborgs Läkarförening: Sari Bjurén 
Älvsborgs Södra Läkarförening: Peter Geiger 

Rapporter som arbetsgruppen presenterat för LiV:s styrelse

 

Slutrapport
Bilaga 1 - Delrapport I - Gemensam lokalförening i Västra Götalansregionen
Bilaga 2 - Delrapport II - Sektionsindelning
Bilaga 3 Förslag stadgar

Presentation VGLF 2018-02-07  


 

 Läkarförbundets kursprogram  2018  öppna

 

 Dina Medlemsförmåner


 

Rätt mailadress i Läkarförbundets medlemsregister ? 

Snart kommer vi att skicka ut "Månadsbrevet" igen, där du kan läsa senaste nytt inom NVGL:s olika områden. Månadsbrevet kommer att skickas ut centralt från Läkarförbundet i Stockholm, det är viktigt att du har uppdaterat din mailadress där.

Är du osäker kan du kontakta medlemsregistret, medlem@slf.se 

 eller 08-7903570, du kan även höra av dig till NVGL:s kansli vid frågor.


Nyheter från Läkarförbundets webbplats:


Kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd

I samarbete med Swedish Medtech har Läkarförbundet genomfört en kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Undersökningen har bestått av ett antal gruppdiskussioner och djupintervjuer genomförda av Ipsos.

Läs mer

Debatt GP: Vården blir bättre om var och en har en egen läkare

Det är hög tid att politiker ger svar på hur de har tänkt lösa bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården. De måste lägga förslag på hur primärvården och den öppna specialistvården ska byggas ut. En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet, skriver Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Läs mer

EKOTS LÖRDAGSINTERVJU med Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren ordförande Läkarförbundet intervjuades i Ekots lördagsintervjun

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-05-30
Kansli


Kansliet är öppet:

Tisdag och onsdag 8:30 - 16:00

Måndag, torsdag och fredag kan Du nå mig via mail eller telefon.

 

 

 Birgit Koivisto
Plan 3, NÄL
461 85 Trollhättan
Tel 010-4356664

birgit.koivisto@slf.se

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton