Läkarföreningar i Väst

Läkarföreningar i Väst är regionförening för läkarföreningarna i Västra Götalandsregionen; Göteborg läkarförening, Nordvästra Götalands läkarförening, Skaraborgs läkarförening och Älvsborgs Södra läkarförening.

Föreningens huvudsakliga uppgift är att utgöra lokal part och att vara ett organ för samarbetet mellan lokalföreningarna inom området. Den bevakar och befordrar också hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling i regionen.

Föreningen samordnar övergripande förhandlingar, aktiviteter och bevakar avtalsmodeller mm inom verksamhetsområdet. Föreningens beslut binder de lokalföreningar som ingår.

Om du vill veta mer om föreningen kan du läsa stadgarna för Läkarföreningar i Väst, som du hittar här. Du kan också kontakta de lokalföreningar som ingår. Klicka på respektive förenings namn här nedan för att komma till lokalföreningens webbplats.

Göteborgs läkarförening

Nordvästra Götalands läkarförening

Skaraborgs läkarförening

Älvsborgs Södra läkarförening

Nyheter och information

Läkarföreningar i Väst har träffat ett kollektivavtal med Västra Götalandsregionen angående höjning av jourersättning vid följande storhelgdagar: midsommarafton, julafton och nyårsafton. Avtalet gäller från och med den 16 juni 2015. Mer information samt avtalet finns att läsa via länkarna här nedan.

Information om ersättning vid storhelger, faktor 2,7

Avtal om ersättning vid storhelger, avlösen av A-intyg 150616

Lönestatistik

Här publicerar vi lönestatistik som är regionövergripande.
För mer lokal statistik hänvisar vi till respektive lokalförenings kansli.

Läs mer

Kalendarium

Läs mer

Regiongemensam Läkarförening i VGR

I dagsläget finns fyra läkarföreningar inom Västra Götalandsregionen som samarbetar genom regionföreningen Läkarföreningar i Väst, LiV. Sedan VGR bildades 1999 har allt fler beslut om rör sjukvården, arbetsvillkor och vår arbetsmiljö flyttats från förvaltningsnivå till regional nivå. Det har blivit uppenbart att nuvarande struktur för att organisera oss fackligt inte längre är funktionell. Inte minst märks detta för läkare verksamma inom Närhälsan som är en och samma förvaltning i hela regionen.

Med anledning av detta pågår ett arbete med att hitta former för att kunna bli en läkarförening i regionen. I arbetet föreslås att det kommer finnas sektioner som motsvarar förvaltningarna. Vår ambition är att på detta sätt kunna bli starkare på regional nivå samtidigt som vi genom sektionerna finns nära våra medlemmar. Alla medlemmar kommer ha möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning genom närvaro  på respektive sektions årsmöte.

Vill du veta mer om arbetet kan du läsa de rapporter som arbetsgruppen presenterat för LiV:s styrelse och som finns att hämta nedan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din lokalförenings representant i den projektgrupp som arbetar vidare med frågan. 

Göteborgs Läkarförening: Emma Spak
Nordvästra Götalands Läkarförening: Emelie Hultberg
Skaraborgs Läkarförening: Sari Bjurén 
Älvsborgs Södra Läkarförening: Peter Geiger 

Rapporter som arbetsgruppen presenterat för LiV:s styrelse

Slutrapport
Bilaga 1 - Delrapport I - Gemensam lokalförening i Västra Götalansregionen
Bilaga 2 - Delrapport II - Sektionsindelning
Bilaga 3 Förslag stadgar

Presentation VGLF 2018-02-07  


Kollektivavtal VGR

På den här sidan samlar vi sådana kollektivavtal som gäller inom VGR och som är tecknade av de fyra lokala läkarföreningarna gemensamt genom Läkarföreningar i Väst.

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-04-12


Regional klinikombudsdag den 24 april 2018

Den 24 april anordnas en gemensam klinikombudsdag för samtliga fackligt förtroendevalda i de fyra läkarföreningarna. Plats: Världskulturmuseet i Göteborg.

Särskild inbjudan med information om anmälan skickas till fackligt förtroendevalda per e-post.

Årsmöte i Läkarföreningar i Väst äger rum 24 april 2018 kl.18.00.
Plats: Världskultursmuseet, Göteborg.

 

Verksamhetsberättelse för LiV

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014


Protokoll årsmöte i LiV

Protokoll årsmöte i LIV 27 apr 2017

Protokoll årsmöte i LIV 27 april 2016

Protokoll årsmöte i LiV 29 april 2015

Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12