Ett samarbete mellan de fyra skånska läkarföreningarna

Regionföreningen Läkarförbundet Skåne är lokal part för Sveriges Läkarförbund i såväl förhandlingsfrågor, som medbestämmande enligt samverkansavtalet med Region Skåne. Regionföreningen företräder Läkarförbundet på regional nivån och består av 4 lokalföreningar: 

Malmö Läkareförening

hemsida

Mellersta Skånes läkareförening

hemsida

Nordvästra Skånes läkareförening

hemsida

Östra Skånes läkarförening

hemsida

Ordförandeskapet i Läkarförbundet Skåne roterar mellan de lokala föreningarna och från den 4 maj 2018 är det Östra Skånes läkarföreningen som axlar ordförandeskapet. Välkommen att kontakta oss vid frågor om samverkan, utbildning och hemsida via e-post eller telefonnummer:

Mare Johansson, handläggare,

tfn: 044 309 26 80,

e-post: mare.johansson@skane.se 

Kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd

I samarbete med Swedish Medtech har Läkarförbundet genomfört en kartläggning av läkares behov och inställning till kliniska beslutsstöd i vården. Undersökningen har bestått av ett antal gruppdiskussioner och djupintervjuer genomförda av Ipsos.

Läs mer

Debatt GP: Vården blir bättre om var och en har en egen läkare

Det är hög tid att politiker ger svar på hur de har tänkt lösa bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården. De måste lägga förslag på hur primärvården och den öppna specialistvården ska byggas ut. En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet, skriver Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-05-06