Tips för "gamla specialister"

SFPM har samlat in erfarenheter från de medlemmar som hittils rapporterat in erfarenheter från ansökan om specialitet i palliativ medicin, och väljer att publicera följande tips och trix:

Studierektor: det verkar gå att lösa frågan om studierektor lite pragmatiskt för "gamla specialister" som inte genomgår ett ST-block just nu. Aningen genom att en kollega helt enkelt antar rollen som studierektor tillfälligt, eller att en befintlig studierektor på angränsande klinik (ex geriatrik, onkologi od) står som ansvarig.

Handledare: Handledarfrågan verkar också lösas pragmatiskt genom att en nuvarande kollega som uppfyller kriterierna (dvs specialist i angränsande specialitet samt genomgått handledarutbildning) antar rollen som handledare och skriver på intyg efter bedömning.

Kurskrav för måluppfyllelse: När det gäller kurser uppges att man kan tänka "lite kreativt": dels är det så att en ev. kurs inte måste innehålla alla delmål som står angivna, utan det kan räcka med del av delmålen, och resten av delmålen uppfylls genom klinisk tjänstgöring. Sen kan kurs tolkas ganska brett: det kan vara en webkurs, eller ett lokalt arrangemang med förutbestämt schema, och måste inte vara en kurs av traditionellt snitt.

Vi samlar fortlöpande in erfarenheter och lovar sammanställa fler tips på hemsidan!

Hoppas att ni inte ger upp, utan försöker hitta vägar framåt!

 
Senast uppdaterad 2016-04-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12