Beräkna behov

Enligt målbeskrivning för ST i palliativ medicin skall den specialistkompetente läkaren, enligt delmål C2, ha kännedom om hur behovet av palliativ vård beräknas.

 

Avsikten med målet är att kunna beräkna behov av palliativ medicin på befolkningsnivå, dvs beräkna hur organisation av palliativ vård ska ske för att kunna tillgodose befolkningens behov.

Vägledning för detta kan fås ur EAPC:s White paper on White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 2. Recommendations from the European Association for Palliative Care, särskilt avsnitt 8.

Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte lägga dokumentet här, men det finns tillgängligt via EAPC:s hemsida här. 

Artikeln kan också nås här.

 

 
Senast uppdaterad 2015-06-16
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12