Ansökan om specialistbevis

Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring tillvägagång och bedömning av ansökningar om specialistbevis i Palliativ Medicin från läkare med mångårig erfarenhet inom specialiteten. Regelverket är anpassat efter nya ST-block i Palliativ Medicin, vilket medför krav som idag inte går att uppfylla ännu (ex. krävs genomgångna kurser som ännu inte existerar, handledning från specialist i Palliativ Medicin krävs samtidigt som det ännu inte finns några).

Socialstyrelsen skriver på sin hemsida

I och med att det ännu inte finns några specialister i de nya specialiteterna regleras kraven på kompetens för verksamhetschefer och handledare i 8 kap. 2 § 4 i övergångsreglerna. I övergångsreglerna finns det angivet vilka specialiteter som ska kunna jämställas med de nya specialiteterna när det kommer till handledning och bedömning av ST-läkaren. Övergångsreglerna gäller till och med den 30 april 2020. I övrigt finns det ingen särskild ordning för att ansöka om specialistkompetens i någon av de nya specialiteterna. Samtliga krav i målbeskrivningen måste vara uppfyllda.

och enligt 8 kap. 2 § 4 i övergångsreglerna framgår att

c) någon av de barn- och ungdomsmedicinska specialiteterna, de enskilda basspecialiteterna med undantag för arbets- och miljömedicin, klinisk farmakologi, klinisk genetik, rättsmedicin och socialmedicin, de invärtesmedicinska specialiteterna, de kirurgiska specialiteterna, de neurologiska specialiteterna med undantag för klinisk neurofysiologi eller de psykiatriska specialiteterna jämställas med den läkare som har ett bevis om specialistkompetens i palliativ medicin,

 

Att ansöka om specialistbevis kostar 2300 kronor, vilket måste vara inbetalt för att Socialstyrelsen skall påbörja granskningen.

Här finns länkar till Socialstyrelsen hemsida med mer information:

 
Senast uppdaterad 2017-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12