Tilläggsspecialitet

Palliativ medicin är en ny tilläggsspecialitet sedan 1 maj 2015 enligt beslut från Socialstyrelsens. Detta innebär att specialistläkare inom en klinisk basspecialitet kan bygga på med en specialistutbildning inom Palliativ Medicin.

Socialstyrelsen beslutade samtidigt att se över samtliga specialiteters målbeskrivningar, och de nya målbeskrivningarna för samtliga specialiteter började gälla 1 maj 2015.

De nya målbeskrivningarna innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter (mål B). Varje enskild specialitet har dessutom en egen specifik uppsättning mål (mål C). Glädjande är att Socialstyrelsen föreslår att alla kliniska specialiteter skall ha ett mål B med Palliativ Medicin, vilket kommer innebära att alla ST-block i en klinisk specialitet ex. kirurgi, internmedicin, allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning.

A-mål för samtliga läkare ser ut såhär.

B-mål för kliniskt verksamma läkare ser ut såhär.

Målbeskrivningen för blivande specialist inom Palliativ Medicin ser ut såhär.

I september 2016 kom ett tilläggsbeslut där Socialstyrelsen fastslog att man högst kan räkna med 2,5 år från tidigare specialitet vid ansökan om ny specialitet, även om detta gäller en tillägsspecialitet. Detta innebär att en ST i Palliativ Medicin minst måste pågå under 2,5 år (minst fem år totalt behövs för att uppnå specialistkompetens). Regelverket ser ut såhär.

SFPM har sedan 2014 tillsatt en arbetsgrupp som haft till uppgift att se över former för och föreslå ett kursinnehåll för de många ST-läkare inom olika kliniska specialiteter som kommer behöva genomgå kurs i Palliativ Medicin.

Ytterligare en arbetsgruppen har genomfört en enkätundersökning bland SFPM:s medlemmar under januari-mars 2015 i syfte att kartlägga vilka behov som kan finnas angående kurser mm, i syfte att möjliggöra att så många som möjligt skall kunna uppnå specialiststatus. Läs mer här.

 
Senast uppdaterad 2017-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12