Rutin hantering ny medlem

Nedanstående rutin upprättades 140312 kring styrelsens rutin för hantering av medlemsfrågor.

1. Medlemsansökan sker via hemsidan för SFPM.
2. Anmälan om ny medlem vidarebefordras från hemsidan automatiskt till medlemsansvarig inom SFPM. Viktigt att medlemsansvarig utses av styrelsen och att dennes e-postadress hålls uppdaterad.
3. Medlemsansvarig för in uppgifterna i medlemsregistret (Excelark).
4. Medlemsansvarig vidarebefordrar anmälan till Läkarförbundet på mailadress medlem@slf.se 
5. Medlemsansvarig skickar standardiserat välkomstmail till den nya medlemmen.a. Om medlemmen inte är medlem i Läkarförbundet bifogas i välkomstmailet information om betalning av medlemsavgift.b. Medlem som är medlem i Läkarförbundet debiteras medlemsavgift via Läkarförbundet.
6. En gång i månaden skickas uppdaterad medlemslista till ordförande och en gång per kvartal till kassören.
7. Ett par gånger per kvartal kommer uppdateringslistor från medlemskansliet på Läkarförbundet till medlemsansvarig i SFPM. Listorna ska då stämmas av mot vår egen medlemslista.
8. SFPM-medlem som inte är medlem i Läkarförbundet och som inte betalat medlemsavgiften under två år trots upprepade påminnelser avförs från medlemslistan av styrelsen efter påpekande av kassör och medlemsansvarig.

 
Senast uppdaterad 2014-03-12
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12