Styrelsen

Här presenteras resultatet av valen som genomfördes på SFPMs årsmöte den 30 mars 2017 i Linköping .

På bilden: bakre raden från vänster Charlotte Uggla, Karin Jonsson, Carolina Magnusson, Åsa Dahlström Johansson, Henrik Ångström, och främre raden från vänster Anders Birr, Karin Fransson, Marit Karlsson och Ursula Scheibling.

Sammansättningen av hela styrelsen, SFPMs vetenskaplig sekreterare, revisorerna och valberedningen för 2017 ser ut som följande:

Karin Fransson, ordförande, Kalmar, nyvald 2017 på 1 år

e-post: karin.fransson(snabela)ltkalmar.se
Anders Birr, ordinarie, Helsingborg, nyvald 2016 på 2 år
e-post: anders.birr(snabela)gmail.com
Åsa Dahlström Johansson, ordinarie, Göteborg, nyvald 2017 på 2 år
e-post: asa.dahlstrom.johansson@vgregion.se
Karin Jonsson, suppleant, Visby, omvald 2016 på 2 år
e-post: karin.jonsson(snabela)gotland.se
Marit Karlsson, ordinarie, Linköping, nyvald 2017 
på 1 år
e-post: marit.karlsson(snabela)regionostergotland.se
Carolina Magnusson, ordinarie, Norrköping, omvald 2017 på 2 år
e-post: carolina.magnusson(snabela)regionostergotland.se
Ursula Scheibling, ordinarie, Jönköping, nyvald 2017 på 2 år
e-post: e-post: ursula.scheibling@rjl.se
Charlotte Uggla, suppleant, Stockholm, nyvald 2017 på 2 år
e-post: charlottau.bylegard(snabela)forenadecare.com
Henrik Ångström, ordinarie, Umeå, omvald 2016 på 2 år
e-post: henrik.angstrom(snabela)vll.se

Vetenskaplig sekreterare
Prof Peter Strang, ordinarie, Stockholm, utsedd av styrelsen
e-post: peter.strang(snabela)ki.se

Revisorer
Tora Campbell-Chiru
, Stockholm, omvald 2017 på 1 år
Staffan Lundström,
Stockholm, omvald 2017 på 1 år

Valberedning
Carl-Magnus Edenbrandt, Lund, sammankallande, omvald 2016 på 2 år

Elisabeth Löfdahl, Göteborg, nyvald 2016 på 2 år
Bertil Axelsson, Östersund, omvald 2017 på 2 år
Eva Gyllenhammar, Stockholm, omvald 2017 på 2 år

Medlemsregisteransvarig
Ursula Scheibling, Jönköping
e-post: ursula.scheibling@rjl.se

Hemsidesansvarig
Marit Karlsson, Linköping
epost: marit.karlsson(snabela)regionostergotland.se


SFPM postgiro: 4785652-1

 
Senast uppdaterad 2018-01-26
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11