Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Nu finns en preliminär version av kunskapsstödet publicerad.

Detta kunskapsstöd fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet innehåller vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

Det här är en preliminär version av kunskapsstödet. Socialstyrelsen önskar under hösten 2012 en öppen och bred process för diskussion av innehåller i det Nationella kunskapsstödet. Preliminärt kommer en definitiv version publiceras våren 2013.

Här presenterar Socialstyrelsen kunskapsstödet: Nya rekommendationer minskar skillnaderna i vården vid livets slut.

 
Senast uppdaterad 2012-07-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11