Andra Nationella vårdpgrammet i Palliativ vård klart!

Det andra nNtionella Vårdprogrammet i Palliativ Vård är nu publicerat på Regionala cancercentrums hemsidor. Länk finns här.

 
Senast uppdaterad 2017-02-02
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12