Nationella Rådet för Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård är ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård och består av föreningar och nätverk inom palliativ vård i Sverige. 

NRPV arrangerar den nationella palliativa konferensen vartannat år samt ansvarar för utgivning av tidskriften "Palliativ vård - Tidskriften för palliativ vård i Sverige".

Du kan läsa mer om NRPV på deras hemsida.

 
Senast uppdaterad 2014-08-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12