Ledarskapsprogram

Palliativmedicinare som leder - ett utbildningsprogram i ledarskap

Palliativt Utvecklingscentrum i Lund erbjuder ett ledarskapsprogram för dig som är läkare med gedigen klinisk erfarenhet inom palliativ vård. Du vill utveckla ditt personliga ledarskap och samtidigt bidra till den framtida utvecklingen av palliativ vård i Sverige.

Programmet ger möjlighet till ökad självinsikt och personlig utveckling som ledare och människa. Det ger dig också verktyg och träning i exempelvis feedback, leda möten och grupper samt coachning.

Ledarskapsprogrammet tar sin utgångspunkt i den palliativa vårdens utpräglat teambaserade och multidisciplinära arbetssätt. Den personcentrerade vården och helhetssynen med fokus på mötet med patienter, närstående och medarbetare utgör en värdebaserad grund. Programmet belyser ledarskapsperspektivet i den utmaning som den palliativa vårdens utveckling och expansion innebär i ett sjukvårdsystem som är starkt inriktat på att bota.

Läs mer om utbildningsprogrammet på vår hemsida www.palluc.se

eller kontakta Roy Brander: 072-5973103,  Roy.Brander@skane.se

 
Senast uppdaterad 2016-12-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11