Delkurs 4 Göteborg/Linköping

ST-kurs i Palliativ medicin delkurs 4 på C-nivå. I samarbete med LAH Linköping och LAH Norrköping erbjuder Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en tredagarskurs för ST-läkare hösten 2018.

Tid och plats: 2-4 oktober 2018 på Oterdahlska huset i Göteborg

Målgrupp: Läkare under ST-utbildning, prioriteras nedligt nedan:

  1. ST-läkare i palliativ medicin, förtur till den som gått tidigare delkurser
  2. Specialistläkare som arbetar i specialiserad palliativ vård och som harför avsikt att ansöka om specialistbevis men saknar ST-tjänst
  3. Övriga ST-läkare
  4. Övriga specialistläkare

Anmälan: Senaste anmälningsdag är 2018-03-01 till de 30 platserna. Anmälan sker via:

http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewUsersEvent/8CFCCF1B0235194DC125822000482506?OpenDocument

Sökande bör skicka in intyg om tidigare delkurser eller antagningsbesked från delkurs 2 och 3 samt intyg från handledare eller verksamhetschef om aktuell ST-tjänst i palliativ medicin via e-post (skriv C-nivå i ärenderaden) till:

su.gla.palliativtcentrum@vgregion.se

Innehåll:Kursen består av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner kring patientfall. Delmål som helt eller delvis täcks är C3, C5, C6, C8, C10, C11 och C13. Teman under kursen är: etiska dilemman, vårdnivå, palliativ sedering, teamarbete, lagar och förordningar, komplementära metoder, sorg, närståendestöd, religiös och kulturell påverkan.

Kursansvariga:Åsa Dahlström Johansson och Marit Karlsson

Preliminärt program och ytterligare information hittas här

 
Senast uppdaterad 2018-01-26
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12