C-kurs i pall med nr 1 (2017-18)

Den Nordiska specialistkursen i palliativ medicin uppfyller kurskrav på C-nivå i palliativ medicin, men med start hösten 2017 kommer även svenska kurser som uppfyller C-kraven i palliativ medicin att ges.

På uppdrag av Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM) har en arbetsgrupp med representanter från fem universitetsorter tagit fram ett upplägg med fyra c-nivåkurser som tillsammans täcker det teoretiska innehållet för en specialistutbildning i palliativ medicin. Kurserna ges som fristående ST-kurser och är inte statligt finansierade utan bygger på deltagaravgifter. Den första omgången med fyra delkurser kommer att ges under tiden oktober 2017 till hösten 2018, därefter ges preliminärt nästa kursomgång under tiden hösten 2018 till våren 2020.

Varje delkurs anordnas lokalt och anmälan, antagning, genomförande och examination sköts av den lokala organisatören. Det finns alltså i nuläget ingen central administrativ samordning av de olika delkurserna.

Plan för den första omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin:

Delkurs 1: Stockholm (Stockholms Sjukhem)
16–19 oktober 2017
Delmål: c1, c3-c5
Ansvariga: Staffan Lundström, Per Fürst, mail: staffan.lundstrom@stockholmssjukhem.se per.furst@stockholmssjukhem.se

Delkurs 2: Umeå (Umeå Universitetssjukhus)
6–9 februari 2018
Delmål: c2, c4, c5
Ansvarig: Bertil Axelsson, mail: bertil.axelsson@regionjh.se

Delkurs 3: Lund
Våren 2018
Delmål: c7, c9, c10
Ansvarig: Carl Johan Fürst, mail: carl_johan.furst@med.lu.se

Delkurs 4: Göteborg
Hösten 2-4 oktober 2018
Delmål: c3, c5, c6, c8, c10, c11, c13
Ansvariga: Åsa Dahlström Johansson, Marit Karlsson, mail: asa.dahlstrom.johansson@vgregion.se marit.karlsson@liu.se

Kurskostnad:

Kostnaden för en fyradagarskurs uppskattas till cirka 7000 kr per deltagare men kommer att variera mellan kursorterna. I avgiften inkluderas fika, lunch, en kursmiddag och kursdokumentation.
Vid återbud senare än 3 veckor före kursstart utgår en administrativ avgift om 1000 kr.

 
Senast uppdaterad 2018-05-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11