C-kurs för annan specialitet

Vissa andra specialiteter har egna C-mål inom palliativ medicin med krav på kurs. Därmed kommer C-kurser anpassade efter olika specialiteter troligen skapas.

En första sådan som är känd för SFPM är inom hematologi: Palliativ vård för hemtologer

På uppdrag av SFHEM (Svensk förening för hematologi) har Mariana Villegas Scivetti med olika kollegor utformat en kurs riktad för ST läkare i hematologi om palliativ medicin. Tanken med kursen är att täcka grundkunskapen inom palliativ medicin men även vid vård av patienter med hematologiska sjukdomar.

Kursen ges för första gången den 25/1-27/1-17 och riktas till blivande hematologer. Programmet har diskuterats med olika studierektorer och föreningens ST -utbildningsutskott och den är LIPUS certifierad.

Kursen finns beskriven här.

 
Senast uppdaterad 2016-12-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11