B-målskurs

Vi kommer att försöka hitta tips på kurser som kan uppfylla B-mål, för den som ansöker om specialistbevis i palliativ medicin.

Om du har ett tips - maila och berätta! 

 

Delmål B1: Kommunikation med patienter och närstående: Samtalskurs för läkare inom Palliativ vård anordnas regelbundet av Palliativt Utvecklingscentrum i Skåne "De nödvändiga samtalen".

Delmål B2: Sjukdomsförebyggande arbete:   Socialstyrelsen har en web-utbildning om "Samtal och råd om bra matvanor", som är gratis och som använts och godkänts av SoS vid kollegas ansökan. Läs mer här.

Delmål B3: Läkemedel:     Socialstyrelsen har en web-utbildning i klinisk farmakologi för ST-läkare som är gratis. Läs mer här.

Delmål B4: Försäkringsmedicin: Stockholms läns landsting (SLL) har en webkurs i försäkringsmedicin, dock anges den vara gratis för vårdgivare med avtal med SLL, men oklart vad som gäller för övriga. Pröva? Läs mer här.

Delmål B5: Palliativ vård i livets slutskede: Tänk på att Socialstyrelsen kräven intyg för även B5-målet vid specialistansökan i Palliativ Medicin. Om du ändå behöver en kurs finns förslag här.

 
Senast uppdaterad 2017-09-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11