A-målskurs

Vi kommer att försöka hitta tips på kurser som kan uppfylla A-mål, för den som ansöker om specialistbevis i palliativ medicin.

Om du har ett tips - maila och berätta! 

 

 

Delmål A1: Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik.

Delmål A2: Etik, mångfald och jämlikhet.

Delmål A5: Medicinsk vetenskap.

Delmål A6: Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation. Lipus-certifierad kurs "Juridik för läkare" arrangeras av privat kursgivare Confex. Läs mer här.

 

(Saknar krav på kurs: delmål A3: Vårdhygien och smittskydd och delmål A4: Systematiskt kvalitets. och säkerhetsarbete.)

 
Senast uppdaterad 2016-04-12
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11