Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Bakgrunden till detta är att tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet.  

Detta kunskapsstöd fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet innehåller vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

Länk till Socialstyrelsens hemsida där det Nationella kunskapsstödet för god palliativ vård kan laddas ned, samt en sammanfattning, och diverse bilagor.

Den slutgiltiga versionen av kunskapsstödet presenterades 13-06-10 och diskuterades i pressen de följande dagarna. Nedan finns länkar till flera mediainslag kring  kunskapsstödet och denna palliativa vården i Sverige idag.

 

13-06-11, Ekot: Vård i livets slutskede ofta bristfällig

13-06-11, Studio Ett, P1: Stora brister i vården i livets slutskede  

13-06-11, Svenska Dagbladet Brännpunkt: Döende ska få bättre vård

13-06-12, Dagens Nyheter ledare: Vård i livets slutskede: Döden är inte vacker

13-06-12, GP ledare: Ge döende riktig vård

13-06-12, Sydsvenskan ledare: Värna värdighet till sista andetaget

 
Senast uppdaterad 2013-06-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12